کالایاب
شاخص یاب
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:04:57
5 (3.61%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
3 (2.10%)
نوسان سالیانه

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 125.31 - 125.31 125.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 135.89 - 135.89 135.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۴