شاخص یاب
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

131
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:03:04
1 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.53%)
تغییر ۶ ماهه
2 (1.75%)
نوسان سالیانه

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 127.6 - 127.6 127.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
Rwanda All Share 131.01 - 131.01 131.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳