شاخص یاب
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

131
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:04:26
1 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
3 (1.91%)
نوسان سالیانه

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 125.5 - 125.5 125.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
Rwanda All Share 130.67 - 130.67 130.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴