شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.238
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 23:27:15
0 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,657
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:42
918 (10.70%)
تغییر ۳ ماهه
528 (6.46%)
تغییر ۶ ماهه
671 (8.06%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 7657.08 - 7657.08 7657.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۳۴
Bucharest BET-XT 705.81 - 705.81 705.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲