کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:12:14
0 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,351
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:31:34
1,150 (15.97%)
تغییر ۳ ماهه
249 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
569 (6.38%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8351.3 - 8351.3 8351.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۵:۳۱
Bucharest BET-XT 758.31 - 758.31 758.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۱:۳۱