شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2308
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:06:19
0 (2.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.43%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,693
قیمت روز
28 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:01:20
592 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,388 (16.72%)
تغییر ۶ ماهه
1,032 (11.91%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 9692.81 - 9692.81 9692.81 27.98 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۰۱
Bucharest BET-XT 876.9 - 876.9 876.9 2.58 0.29% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۰۱