شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 13:30:23
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

9,448
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:33:11
464 (5.17%)
تغییر ۳ ماهه
420 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
342 (3.75%)
نوسان سالیانه

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9447.88 - 9447.88 9585.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
QE All Shares 2751.7 - 2751.7 2794.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6082.55 - 6082.49 6137.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۰۳