شاخص یاب
قطر
قطر

QAR/USD

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 16:42:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,556
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 16:34:00
625 (6.29%)
تغییر ۳ ماهه
1,352 (14.70%)
تغییر ۶ ماهه
2,633 (33.23%)
نوسان سالیانه

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10555.81 - 10552.73 10574.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
QE All Shares 3143.3 - 3141.42 3148.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴
FTSE NASDAQ Qatar 10 7109.39 - 7090.44 7109.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶:۳۴