شاخص یاب
قطر قطر
قطر
قطر
QAR/USD Ask
0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 02:26:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE NASDAQ Qatar 10
8,937
قیمت روز
69 (0.77%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:34:27
78,590 (89.79%)
تغییر ۳ ماهه
76,759 (89.57%)
تغییر ۶ ماهه
81,368 (90.10%)
نوسان سالیانه

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 8936.78 9033.43 8936.78 9033.43 68.56 0.77% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
QE All Shares 2599.45 2626.98 2599.45 2627.87 22.01 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
FTSE NASDAQ Qatar 10 5681.77 5736.16 5681.77 5757.72 8.39 0.15% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳