شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,015
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
152 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
210 (6.53%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.12%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3014.86 3003.75 2999.72 3014.86 1.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
PSI 20 5139.36 5129.71 5114.42 5143.68 4.32 0.08% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱