کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2626
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:29:13
0 (0.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
10 (9.52%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
10 (0.39%)
تغییر ۳ ماهه
223 (8.96%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.25%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 60910.11 - 60692.05 60910.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
WIG30 2717.6 - 2706.76 2717.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
mWIG40 4204.24 - 4182.57 4204.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
sWIG80 12106.14 - 12093.1 12106.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
WIG20 2365.36 - 2352.73 2378.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۳