شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2613
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:20:13
0 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.93%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
16 (15.24%)
تغییر ۳ ماهه
16 (15.24%)
تغییر ۶ ماهه
121 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:05:11
164 (6.49%)
تغییر ۳ ماهه
64 (2.42%)
تغییر ۶ ماهه
71 (2.55%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 60274.56 - 60107.41 60560.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
WIG30 2697.3 - 2687.2 2712.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
mWIG40 4141.71 - 4120.19 4141.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
sWIG80 11504.96 - 11504.96 11529.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۵
WIG20 2355.77 - 2339.85 2372.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۳۶