کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:14:15
0 (2.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

142
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:02:10
25 (21.37%)
تغییر ۳ ماهه
22 (18.33%)
تغییر ۶ ماهه
37 (35.24%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:02:33
115 (4.57%)
تغییر ۳ ماهه
308 (11.34%)
تغییر ۶ ماهه
228 (8.64%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 56047.39 - 55679.28 56540.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
WIG30 2406.12 - 2391.45 2427.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
mWIG40 3753.25 - 3744.56 3782.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
sWIG80 11585.53 - 11563.52 11631.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
WIG20 2103.68 - 2088.92 2123.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲