شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:04:15
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,642
قیمت روز
2 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:02:08
128 (8.45%)
تغییر ۳ ماهه
136 (9.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,642 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
60 (9.88%)
تغییر ۳ ماهه
19 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
66 (8.92%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4823.32 - 4823.32 4823.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Philippines 671.64 - 671.64 671.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
PSEi Composite 7971.33 8011.82 7971.33 8020.11 62.44 0.79% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶