کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0191
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:58:04
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,878
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
281 (17.60%)
تغییر ۳ ماهه
229 (13.89%)
تغییر ۶ ماهه
372 (24.70%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:32:12
13 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
14 (2.15%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4741.14 - 4741.14 4741.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
FTSE Philippines 667 - 667 667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
PSEi Composite 7795.98 - 7789.64 7862.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲