شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0188
قیمت روز
0 (1.06%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:21:14
0 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,514
قیمت روز
2 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
135 (8.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,514 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

645
قیمت روز
4 (0.55%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:04:02
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
70 (9.84%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4507.33 - 4507.33 4507.33 12.78 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۲:۳۴
FTSE Philippines 645.48 - 645.48 645.48 3.53 0.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
PSEi Composite 7524.37 7518.1 7503.18 7559.27 1.45 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۶