شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0196
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:55:16
0 (2.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.62%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,761
قیمت روز
5 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:31
132 (6.97%)
تغییر ۳ ماهه
163 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
247 (16.31%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

683
قیمت روز
1 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 04:31:31
11 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
86 (14.43%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4788.62 - 4788.62 4788.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
FTSE Philippines 682.88 - 682.88 682.88 1.17 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
PSEi Composite 7947.47 7918.19 7918.19 7959.07 64.87 0.82% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱