کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:27:16
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,564
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:00
38 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
50 (3.30%)
تغییر ۶ ماهه
1,564 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:01:48
8 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
54 (8.73%)
تغییر ۶ ماهه
13 (1.94%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4836.68 - 4836.68 4836.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Philippines 672.09 - 672.09 672.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
PSEi Composite 7835.15 - 7823.86 7860.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶