کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2962
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:39:24
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.76%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

18,966
قیمت روز
1 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:59
933 (4.69%)
تغییر ۳ ماهه
1,569 (7.64%)
تغییر ۶ ماهه
474 (2.44%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 143.21 - 143.21 143.21 1.06 0.74% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
S&P Lima Select 23940.77 23919.42 23919.42 23975.77 68.22 0.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
S&P Peru Select 494.99 494.26 494.26 494.99 0.94 0.19% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
S&P Lima General 18965.52 18949.23 18949.23 18965.52 0.87 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
S&P Lima Corporate Gov 216.59 216.2 216.2 216.72 0.24 0.11% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱