کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3039
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:12:17
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.25%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,938
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:50
1,406 (7.20%)
تغییر ۳ ماهه
2,039 (10.79%)
تغییر ۶ ماهه
516 (2.41%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 161.85 - 161.85 161.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
S&P Lima Select 27755.89 - 27755.89 27791.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
S&P Peru Select 560.42 - 559.69 560.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima General 20938.43 - 20928.42 20938.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 232.44 - 232.44 232.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱