شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2956
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:03:28
0 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.03%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,778
قیمت روز
74 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:47
698 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
233 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
661 (3.46%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 144.49 - 144.49 144.49 1.62 1.12% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۴:۳۱
S&P Lima Select 24358.92 24365.51 24223.85 24375.9 126.93 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
S&P Peru Select 511.53 512.05 508.73 512.54 2.75 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
S&P Lima General 19777.7 19778.65 19701.01 19796.37 73.63 0.37% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 218.93 218.97 217.44 219.04 1.47 0.68% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱