شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:29:11
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,391
قیمت روز
49 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
992 (5.12%)
تغییر ۳ ماهه
869 (4.45%)
تغییر ۶ ماهه
360 (1.73%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 169.42 - 169.42 169.42 0.99 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
S&P Lima Select 27667.02 27641.49 27641.49 27667.02 37.71 0.14% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
S&P Peru Select 545.62 544.54 544.29 545.62 1.42 0.26% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
S&P Lima General 20391.24 20345.77 20345.77 20391.24 48.90 0.24% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
S&P Lima Corporate Gov 234.74 234.34 234.34 234.74 0.58 0.25% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲