شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2987
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:00:20
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.18%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,201
قیمت روز
5 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 03:01:54
288 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,881 (8.92%)
تغییر ۶ ماهه
493 (2.63%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 157.14 - 157.14 157.14 0.61 0.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۰۴
S&P Lima Select 26480.82 26480.95 26480.43 26510.04 33.28 0.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲:۰۱
S&P Peru Select 507.36 507.34 507.14 507.36 0.57 0.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۳۱
S&P Lima General 19201.21 19201.38 19193.67 19201.38 4.96 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 214.9 214.86 214.86 214.9 0.14 0.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۲