کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3002
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:53:10
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.61%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,364
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:55
811 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
1,274 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
109 (0.53%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 156.59 - 156.59 156.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۴:۵۰
S&P Lima Select 25999.6 - 25999.6 26020.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲
S&P Peru Select 546.23 - 546.2 546.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱
S&P Lima General 20363.6 - 20342.07 20363.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱
S&P Lima Corporate Gov 228.78 - 228.34 228.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۰۲