شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 524.72 - 522.72 524.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱