کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0063
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:21:13
0 (11.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
219 (5.02%)
تغییر ۳ ماهه
887 (24.01%)
تغییر ۶ ماهه
887 (24.01%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,198
قیمت روز
353 (2.18%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:57
2,180 (11.86%)
تغییر ۳ ماهه
2,440 (13.09%)
تغییر ۶ ماهه
4,466 (21.61%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 16287.45 16275.82 16275.82 16290.83 344.32 2.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
FTSE Pakistan 1070.4 - 1070.4 1070.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
KMI All Shares 16197.92 16207.08 16179.29 16207.08 353.05 2.18% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi All Share 25275.81 25318.79 25163.24 25318.79 346.89 1.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi Meezan 30 55144.34 55151.46 55144.34 55178.66 1561.87 2.83% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi 100 34471.95 34464.11 34368.46 35125.25 653.30 1.90% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۵:۳۴