شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان
PKR/USD Ask
0.0081
قیمت روز
0 (2.47%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:23:54
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
3,695 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,695 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه
FTSE Pakistan
20,279
قیمت روز
385 (1.9%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:05:08
201,702 (90.86%)
تغییر ۳ ماهه
178,171 (89.78%)
تغییر ۶ ماهه
205,107 (91.00%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 20140.95 20141.72 20135.09 20617.62 348.63 1.73% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
FTSE Pakistan 1279.72 - 1279.72 1279.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
KMI All Shares 20278.87 20277.25 20277.25 20742.85 385.29 1.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi All Share 29756.69 29756.66 29745.34 30259.79 395.60 1.33% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi Meezan 30 68971.94 69017.72 68971.94 71021.92 1677.32 2.43% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۰۵
Karachi 100 40978.23 40987.68 40903.68 41841.71 659.15 1.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۳۵