کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0063
قیمت روز
0 (1.61%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:47:03
0 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,678
قیمت روز
14 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
1,074 (23.33%)
تغییر ۳ ماهه
1,276 (28.99%)
تغییر ۶ ماهه
1,983 (53.67%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,727
قیمت روز
191 (1.3%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:02:37
2,040 (12.17%)
تغییر ۳ ماهه
4,851 (24.78%)
تغییر ۶ ماهه
6,121 (29.36%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 14847.96 14793.44 14793.44 15205.92 290.28 1.96% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
FTSE Pakistan 975.45 - 975.45 975.45 30.33 3.21% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۴:۳۱
KMI All Shares 14726.97 14682.22 14682.22 14972.13 191.06 1.30% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Karachi All Share 22940.49 22890.28 22890.28 23266.89 258.19 1.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Karachi Meezan 30 49876.08 49738.9 49738.9 50945.04 849.18 1.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲
Karachi 100 31350.01 31266.19 31266.19 32039.02 534.44 1.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۷:۰۲