شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:15:17
0 (11.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
44 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,275
قیمت روز
473 (2.52%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:31:26
589 (2.97%)
تغییر ۳ ماهه
2,330 (10.78%)
تغییر ۶ ماهه
550 (2.77%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18382.42 - 18382.42 18382.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Pakistan 1171.27 - 1171.27 1171.27 40.33 3.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
KMI All Shares 19275.21 - 19275.21 19275.21 472.98 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۳۱
Karachi All Share 28331.5 - 28331.5 28331.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
Karachi Meezan 30 66423.37 - 66423.37 66423.37 1659.10 2.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
Karachi 100 38562.05 - 38300.62 38562.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳