کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:54:19
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,289
قیمت روز
1 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:05
50 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
594 (16.08%)
تغییر ۶ ماهه
4,289 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,774
قیمت روز
14 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:00
1,351 (7.07%)
تغییر ۳ ماهه
731 (3.95%)
تغییر ۶ ماهه
4,821 (21.34%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 17458.53 17483.18 17365.52 17483.18 50.89 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
FTSE Pakistan 1135.24 - 1135.24 1135.24 25.02 2.20% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱
KMI All Shares 17774.03 17787.81 17662.02 17815.3 14.06 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi All Share 26904.57 26924.19 26792.64 26973.69 27.37 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi Meezan 30 60291.74 60324.31 59847.35 60487.7 8.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi 100 36811.86 36838.24 36419.36 36916.9 59.29 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۲