شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:09:24
0 (4.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
26 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
3,695 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

20,607
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:03:17
1,560 (7.04%)
تغییر ۳ ماهه
758 (3.55%)
تغییر ۶ ماهه
618 (2.91%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 20651.16 - 20582.87 20868.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
FTSE Pakistan 1253.97 - 1253.97 1253.97 12.11 0.97% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۳
KMI All Shares 20606.82 - 20541.75 20800.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Karachi All Share 30421.99 - 30335.44 30667.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Karachi Meezan 30 71758.54 - 71390.37 72499.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۶:۰۳
Karachi 100 41960.8 - 41753.64 42481.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳