شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (4.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,402
قیمت روز
14 (0.32%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:11
707 (19.13%)
تغییر ۳ ماهه
707 (19.13%)
تغییر ۶ ماهه
4,402 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,578
قیمت روز
24 (0.12%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
419 (2.09%)
تغییر ۳ ماهه
1,270 (6.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,788 (8.37%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19289.96 - 19289.96 19289.96 38.99 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Pakistan 1234.09 - 1234.09 1234.09 1.83 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۴:۰۵
KMI All Shares 19578.4 - 19578.4 19578.4 23.97 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
Karachi All Share 29016.78 - 29016.78 29016.78 2.90 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
Karachi Meezan 30 67559.87 - 67559.87 67559.87 7.70 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Karachi 100 40016.13 40070.71 40016.13 40070.71 54.58 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۰۶