شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0075
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۷
ساعت 03:57:10
0 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,695 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,695 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:19
1,686 (8.35%)
تغییر ۳ ماهه
3,962 (17.63%)
تغییر ۶ ماهه
2,423 (11.58%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 18087.74 - 17754.78 18087.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Pakistan 1158.25 - 1158.25 1158.25 8.59 0.74% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲:۰۲
KMI All Shares 18504.82 - 18125.21 18504.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Karachi All Share 27808.93 - 27372.7 27808.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Karachi Meezan 30 63749.67 - 62277 63749.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Karachi 100 38430.27 37982.25 37982.25 38430.27 448.02 1.18% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴