شاخص یاب
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1167
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:58:10
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

272
قیمت روز
1 (0.37%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
36 (15.25%)
تغییر ۳ ماهه
34 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
272 (0.00%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

865
قیمت روز
2 (0.18%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:05:14
1 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
25 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
57 (7.08%)
نوسان سالیانه

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 799.45 799.19 797.09 800.39 1.51 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OBX Price 470.29 470.16 469.14 470.79 1.91 0.41% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Oslo 20 590.9 590.73 588.89 591.37 1.72 0.29% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
OSE Benchmark 864.73 864.26 862.49 865.45 1.52 0.18% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۵
Oslo All Share 981.36 981.01 979.9 982.99 1.58 0.16% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵