شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,382
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:33
58 (4.03%)
تغییر ۳ ماهه
392 (22.11%)
تغییر ۶ ماهه
389 (21.97%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1382.11 - 1382.11 1382.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱
NSE All Share 30614.73 - 30614.73 30614.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۳۱