کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:42:14
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
13 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
123 (8.32%)
تغییر ۶ ماهه
489 (26.58%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1351.59 - 1351.59 1351.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
NSE All Share 30086.31 - 30086.31 30086.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱