کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:52:24
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:32:33
161 (11.52%)
تغییر ۳ ماهه
146 (10.56%)
تغییر ۶ ماهه
508 (29.10%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1237.3 - 1234.39 1242.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲
NSE All Share 29818.8 - 29805.37 29936.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۸:۳۲