شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (3.7%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,485
قیمت روز
17 (1.13%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
54 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
83 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
452 (23.32%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1485.14 - 1485.14 1485.14 16.57 1.13% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
NSE All Share 32715.2 - 32715.2 32715.2 261.51 0.81% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵