کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

830
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:34:40
17 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
114 (15.93%)
تغییر ۶ ماهه
11 (1.29%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 779.84 - 779.84 780.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
AEX All Share 829.83 - 829.83 830.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
AMS Small Cap 978.35 - 978.35 979.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
AEX Volatility 12.24 - 12.15 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Next 150 2616.27 - 2616.27 2616.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
EuroNext 100 1069.42 - 1069.42 1069.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
AEX 561.45 560.59 560.59 561.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۳