کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

810
قیمت روز
4 (0.47%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 12:02:57
11 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
16 (1.89%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 798.36 - 798.36 798.36 6.70 0.84% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
AEX All Share 810.25 - 810.25 810.25 3.82 0.47% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
AMS Small Cap 959.4 - 957.14 962.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
AEX Volatility 15.01 - 15.01 15.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
Next 150 2624.91 - 2606.48 2624.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
EuroNext 100 1050.67 - 1050.67 1050.67 3.96 0.38% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲
AEX 549.06 - 549.06 549.06 1.36 0.25% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۲:۰۲