کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

846
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
97 (12.88%)
تغییر ۳ ماهه
66 (8.42%)
تغییر ۶ ماهه
28 (3.48%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 825.12 - 824.2 826.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AEX All Share 845.84 - 845.24 847.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AMS Small Cap 1018.75 - 1016.68 1020.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AEX Volatility 10.48 - 10.48 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
Next 150 2737.43 - 2735.35 2741.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
EuroNext 100 1085.97 - 1085.05 1087.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
AEX 569.61 - 566.02 571.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶