شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

797
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 21:05:21
27 (3.45%)
تغییر ۳ ماهه
23 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
2 (0.30%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 743.22 - 736.87 746.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
AEX All Share 797.17 - 789.39 799.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
AMS Small Cap 953.02 - 946.51 954.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
AEX Volatility 13.29 - 13.29 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Next 150 2534.33 - 2514.53 2536.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
EuroNext 100 1005.88 - 1000.12 999.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
AEX 539.62 - 533.32 541.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۶