شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

848
قیمت روز
5 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:33
42 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
29 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
96 (12.77%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 883.31 883.12 878.82 883.96 5.49 0.62% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX All Share 848.04 848.52 844.76 848.52 4.85 0.57% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 973.38 974.08 972.89 977.67 7.39 0.76% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX Volatility 11.8 11.86 11.8 12.64 0.20 1.72% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Next 150 2819.86 2820.09 2803.9 2822.24 10.75 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1125.51 1126.51 1119.9 1126.51 3.57 0.32% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
AEX 594.16 594.24 591.78 594.42 2.51 0.42% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱