شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

745
قیمت روز
3 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 14:03:25
58 (7.21%)
تغییر ۳ ماهه
89 (10.63%)
تغییر ۶ ماهه
74 (9.03%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 664.79 664.71 664.71 664.79 4.26 0.64% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
AEX All Share 745.31 746.25 745.31 746.25 3.17 0.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
AMS Small Cap 899.97 899.66 899.66 899.97 4.87 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
AEX Volatility 17.81 17.58 17.58 17.81 0.56 3.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
Next 150 2396.88 2395.44 2395.44 2396.88 6.61 0.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
EuroNext 100 949.26 950 949.26 950 3.84 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۴:۰۳
AEX 507.71 507.89 507.23 511.52 2.01 0.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۵:۰۶