شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0695
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

450
قیمت روز
2 (0.45%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:02:15
47 (11.66%)
تغییر ۳ ماهه
41 (10.02%)
تغییر ۶ ماهه
450 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:39
29 (2.27%)
تغییر ۳ ماهه
59 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
118 (9.83%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1314.5 - 1314.5 1314.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۴:۳۴
NSX Local 617.6 - 617.6 617.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ساعت ۸:۳۳