کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0706
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:49:18
0 (0.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

427
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:01:48
6 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
24 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
427 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,382
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:06:54
52 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
146 (11.85%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.86%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1382 - 1382 1382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶
NSX Local 635 - 635 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۰۶