کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1011
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 22:37:04
0 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

346
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:01:49
53 (18.09%)
تغییر ۳ ماهه
45 (14.95%)
تغییر ۶ ماهه
56 (19.31%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,618
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:03:01
267 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
134 (1.17%)
تغییر ۶ ماهه
102 (0.87%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9462.03 - 9418.05 9462.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE CSE Morocco 15 10368.15 - 10328.19 10369.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Moroccan All Shares 11618.02 - 11565.48 11618.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10040.25 - 10028.39 9999.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲