کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 21:01:22
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

295
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:06
1 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
28 (10.49%)
تغییر ۶ ماهه
5 (1.72%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,073
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:12
94 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
133 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,252 (10.16%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8994.41 - 8994.41 8994.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE CSE Morocco 15 9934.68 - 9934.68 9934.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moroccan All Shares 11072.74 - 11072.74 11072.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9532.35 - 9532.35 9532.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸