شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1018
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:48:16
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

301
قیمت روز
2 (0.67%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
34 (12.73%)
تغییر ۳ ماهه
34 (12.73%)
تغییر ۶ ماهه
301 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,297
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:06
163 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
424 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
1,919 (14.52%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9174.53 - 9174.53 9269.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE CSE Morocco 15 10191.7 - 10180.11 10271.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴
Moroccan All Shares 11296.67 - 11296.67 11408.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9674.51 - 9672.38 9785.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۴