کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1011
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:29:13
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

291
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:02:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
24 (8.99%)
تغییر ۶ ماهه
291 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:30
111 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
28 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
1,850 (14.30%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9004.49 - 8981.25 9011.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE CSE Morocco 15 9977.87 - 9934.76 9992.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Moroccan All Shares 11091.55 - 11063.87 11099.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9535.59 - 9513.77 9550.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲