شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:39:13
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

267
قیمت روز
2 (0.75%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 14:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
23 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
267 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,281
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:31:49
130 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
1,118 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
1,179 (9.46%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9168.98 - 9107.16 9168.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco 15 10194.39 - 10122.71 10194.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Moroccan All Shares 11280.89 - 11207.89 11280.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9672.53 - 9591.27 9672.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱