شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

820
قیمت روز
4 (0.48%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:04:45
27 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
53 (6.90%)
نوسان سالیانه

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10527.11 - 10527.11 10527.11 50.90 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
MNSE 10 819.99 - 819.99 819.99 3.90 0.48% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴