شاخص یاب
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

828
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 09:02:37
30 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
77 (10.27%)
تغییر ۶ ماهه
58 (7.56%)
نوسان سالیانه

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10741.85 - 10741.85 10741.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲
MNSE 10 828.1 - 828.1 828.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۹:۰۲