کالایاب
شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0279
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:43:11
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,053
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
15 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
81 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,053 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:31:26
71 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
78 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
118 (5.20%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2155.3 - 2154.3 2155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵:۳۱