شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:55:15
0 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,078
قیمت روز
30 (2.78%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:01:58
106 (10.91%)
تغییر ۳ ماهه
102 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,078 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,203
قیمت روز
4 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:08:00
36 (1.61%)
تغییر ۳ ماهه
42 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
86 (3.74%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2202.52 2203.1 2197.49 2203.54 4.21 0.19% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۸