شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.241
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 12:41:09
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
1 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:07
8 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
17 (13.39%)
تغییر ۶ ماهه
28 (24.14%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,597
قیمت روز
13 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۲ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:01:31
4 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
90 (5.35%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1597.22 1595.63 1595.4 1607.23 12.51 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia ACE 4856.21 4874.93 4848.95 4900.67 27.29 0.56% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
FTSE Malaysia 224.17 - 224.17 224.17 0.23 0.10% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۴:۳۱
FTSE BM Mid 70 14134.69 14110.44 14082.2 14134.69 3.26 0.02% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia Top 100 11146.27 11133.29 11126.96 11197.86 67.35 0.60% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱