شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2394
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 04:33:14
0 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
1 (0.86%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 09:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
7 (5.69%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,657
قیمت روز
6 (0.37%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 08:32:29
142 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
119 (6.68%)
تغییر ۶ ماهه
62 (3.62%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1657.21 1656.83 1654.3 1662.22 6.10 0.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Malaysia ACE 4567.66 4575.65 4567.66 4640.66 28.74 0.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
FTSE Malaysia 229.2 - 229.2 229.2 2.49 1.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۰۱
FTSE BM Mid 70 13273.12 13278.15 13273.12 13343.07 46.71 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲
Malaysia Top 100 11308.25 11307.28 11295.5 11348.55 41.20 0.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۸:۳۲