کالایاب
شاخص یاب
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:17:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

25,980
قیمت روز
51 (0.2%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
4,254 (19.58%)
تغییر ۳ ماهه
3,103 (13.56%)
تغییر ۶ ماهه
5,319 (25.74%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰