شاخص های جهانی محوری

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TR Canada 50 269.94 - 269.94 271.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
TA 35 1437.87 1437.56 1435.89 1445.32 9.52 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DJ Shanghai 460.82 460.84 459.77 462.47 2.05 0.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
S&P/ASX 200 5896.13 5896.1 5885.9 5909.7 5.65 0.10% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
BEL 20 4058.48 4059.01 4051.91 4075.36 16.77 0.41% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Bovespa 76591.09 - 76025.51 76717.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۸
S&P/TSX 15782.16 - 15782.16 15857.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۴۶
Shanghai 3370.17 3370.1 3360.74 3381.78 11.62 0.34% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۴۶
China A50 12472.65 12470.69 12436.18 12484.62 11.04 0.09% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
SZSE Component 11189.55 11190.19 11183.67 11290.21 93.20 0.83% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۴۶
OMXC20 1044.12 1044.17 1041.56 1055.35 0.70 0.07% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
DAX 12987.5 12986 12950 13042 55.53 0.43% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Euro Stoxx 50 3601.5 3599.5 3594.5 3617 15.99 0.44% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۶
Hang Seng 28174.5 28194 28174.5 28765 537.26 1.91% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷
Budapest SE 38941.2 38928.16 38901.57 39110.27 140.57 0.36% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Nifty 50 10210.85 - 10179.75 10233.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۲
BSE Sensex 32584.35 - 32465.5 32653.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۵۳
IDX Composite 5909.95 5910.03 5908.75 5933.57 19.25 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۳
FTSE MIB 22174.5 22179.5 22149.5 22389.5 180.19 0.81% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Nikkei 225 21448.52 21469 21390.5 21516.5 85.47 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
IPC 49938.98 - 49938.98 49938.98 28.22 0.06% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۰۵
DJ New Zealand 249.26 249.3 249 249.44 0.20 0.08% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Karachi 100 40884.38 40872.06 40826.57 41180.03 150.93 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PSEi Composite 8487.37 8455.56 8380.2 8487.37 55.64 0.66% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸
WIG20 2478.06 2477.48 2476.94 2500.75 24.28 0.98% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
PSI 20 5447.9 5446.5 5434.75 5469.97 13.29 0.24% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
MICEX 2081.1 2079.68 2079.66 2098.52 13.30 0.64% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
RTSI 1138.4 1138.53 1135.59 1150.78 9.39 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Tadawul All Share 6975.19 6980.55 6959.38 6981.37 33.41 0.48% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
STI Index 3329.11 3328.34 3327.92 3352.7 0.08 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
KOSPI 2473.06 2473.05 2469.26 2489.87 9.85 0.40% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۷
IBEX 35 10203 10208 10169 10274 70.40 0.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CSE All-Share 6558.48 6557.02 6553.82 6572.54 13.57 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
OMXS30 1642.5 1642.83 1637.16 1645.79 2.23 0.14% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
SMI 9281.5 9276.5 9261.5 9298.5 28.11 0.30% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Taiwan Weighted 10760.29 10776.39 10760.21 10793.93 40.01 0.37% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۹:۲۵
SET 1692.04 1691.91 1684.74 1711.62 15.49 0.92% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
BIST 100 107799.4 107837.14 107404.02 107978.13 873.01 0.82% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
FTSE 100 7527.5 7525.25 7501.25 7527.5 15.37 0.20% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
Dow 30 23157.6 - 23097.45 23170.29 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۴
S&P 500 2561.26 - 2559.92 2564.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۵۵
Nasdaq 6624.22 - 6617.27 6635.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
SmallCap 2000 1506.52 - 1503.2 1510.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
S&P 500 VIX 11.27 11.33 10.07 11.43 1.18 11.69% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
ATX 3371.04 3371.9 3371.04 3402.11 32.09 0.95% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
CAC 40 5366.25 5365.3 5354.5 5376.8 17.56 0.33% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
AEX 543.63 544.08 543.63 546.65 4.05 0.74% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۲۸
HNX 30 201.14 201.07 200.77 202.99 0.43 0.21% ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۳۷