کالایاب
شاخص یاب

شاخص های جهانی بورس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dow 30 25490.47 25490.4 25403.05 25495.39 14.20 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۳۴
S&P 500 2822.24 2821.62 2813.1 2822.24 1.62 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nasdaq 7628.28 7611.72 7606.16 7633.46 4.57 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۰:۳۲
SmallCap 2000 1498.15 1502.01 1496.74 1502.01 2.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
S&P 500 VIX 16.05 16.08 15.86 17.33 0.72 4.49% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
S&P/TSX 16164.61 16166.25 16113.32 16166.25 13.63 0.08% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱:۰۳
TR Canada 50 277.19 - 277.06 277.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Bovespa 93910.03 93798.4 93580.71 93918.16 277.77 0.30% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱:۰۳
IPC 42812.57 42841.6 42786.6 42858.37 15.07 0.04% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱:۰۴
DAX 12042.89 12032.88 11952.41 12072.48 90.48 0.76% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
FTSE 100 7280.06 7275.25 7231.04 7286.75 49.02 0.68% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
CAC 40 5324.21 5319.07 5281.37 5337.33 42.84 0.81% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
Euro Stoxx 50 3357.15 3354.35 3327.2 3363.65 29.95 0.90% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
AEX 547.85 547.5 543.71 549.4 4.14 0.76% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
IBEX 35 9195.13 9190 9114 9202.23 81.13 0.89% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
FTSE MIB 20410.5 20395.5 20136.39 20442.5 274.11 1.36% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
SMI 9664.5 9661.8 9594.31 9678.5 70.19 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
PSI 20 5097.33 5097.41 5057.92 5106.13 39.41 0.78% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
BEL 20 3476.6 3475.5 3445.09 3483.5 31.51 0.91% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
ATX 2963.1 2964.15 2948.71 2969.21 13.85 0.47% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
OMXS30 1575.93 1575.8 1561.17 1577.83 14.76 0.95% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
OMXC20 993.78 995.36 993.78 996.86 0.58 0.06% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۰۲
MICEX 2635.21 2634.59 2618.61 2638.7 16.60 0.63% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
RTSI 1285.18 1284.99 1275.42 1286.85 9.76 0.77% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
WIG20 2188.13 2187.88 2173.09 2191.01 15.04 0.69% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
Budapest SE 40010.72 40184.85 40010.72 40184.85 174.13 0.44% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱:۰۳
BIST 100 85655.3 85650.82 84989.23 85763.85 1059.14 1.25% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
Tadawul All Share 8531.16 - 8497.88 8660.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۰۳
Nikkei 225 21117.22 21115 20917 21151.14 33.92 0.16% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۲
S&P/ASX 200 6456 6450.5 6437.3 6491.8 35.80 0.55% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۰:۴۲
DJ New Zealand 304.35 304.36 303.6 305.54 1.19 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
Shanghai 2852.99 2855.23 2846.58 2871.27 0.47 0.02% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
SZSE Component 8776.77 8786.92 8748.42 8880.44 32.76 0.37% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
China A50 12635.06 12649.49 12537.47 12726.72 97.59 0.78% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
DJ Shanghai 406.13 406.03 405.19 409.6 0.14 0.03% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۲۸
Hang Seng 27353.93 27365 27267.13 27471.5 86.80 0.32% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Taiwan Weighted 10328.28 10333.23 10308.37 10368.19 19.91 0.19% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۰:۳۲
SET 1614.12 1613.01 1599.86 1617.51 4.33 0.27% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۳
KOSPI 2045.31 2045.3 2036.41 2057.37 14.28 0.70% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۳
IDX Composite 6057.35 6070.5 6032.7 6077.94 24.65 0.41% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۳:۳۲
Nifty 50 11843.1 11848 11661.05 11854.35 186.05 1.60% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
BSE Sensex 39441.71 39455.91 38829.86 39466.51 630.32 1.62% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۲۶
PSEi Composite 7747.09 7745.8 7664.52 7770.63 56.94 0.73% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۰۶
STI Index 3169.89 3167.89 3151.26 3171.79 9.17 0.29% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Karachi 100 35703.81 35696.09 35435.91 35766.7 122.47 0.34% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲:۰۲
HNX 30 195.57 - 195.57 195.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۰۲
CSE All-Share 5295.11 5297.41 5293.99 5313.3 10.69 0.20% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳