شاخص یاب

شاخص های جهانی بورس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dow 30 24461.7 24454.42 24408.13 24476.64 2.37 0.01% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۳۶
S&P 500 2749.76 2749.18 2744.18 2751.03 0.92 0.03% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
Nasdaq 7712.95 7710.8 7700.82 7715.46 8.74 0.11% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۳۶
SmallCap 2000 1689.67 1688.33 1684.99 1689.78 0.74 0.04% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۰:۳۶
S&P 500 VIX 14.64 14.68 14.36 15.13 0.27 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX 16335.15 16229.26 16220.39 16335.15 99.05 0.61% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
TR Canada 50 277.19 - 277.06 277.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Bovespa 70074.9 70241.81 70018.65 70242.34 108.77 0.16% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
IPC 46456.91 46446 46431.87 46566.77 86.39 0.19% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۵
DAX 12511.91 - 12476.74 12718.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE 100 7556.44 - 7546.75 7669.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۸
CAC 40 5316.01 - 5302.79 5396.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۶
Euro Stoxx 50 3403.37 - 3395.75 3457.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
AEX 552.6 - 551.23 558.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۶
IBEX 35 9702.1 - 9685 9847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB 21673.11 - 21636.9 22230.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
SMI 8459.93 - 8455.9 8600.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۱:۰۵
PSI 20 5471.65 - 5471.65 5554.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 3728.32 - 3722.14 3763.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۵
ATX 3246.2 - 3233.62 3264.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 1549.55 - 1549.01 1576.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۵
OMXC20 978.95 - 977.22 990.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۴
MICEX 2245.94 - 2243.77 2268.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
RTSI 1110.79 - 1108.53 1120.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۵
WIG20 2150.91 - 2128.09 2167.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۳۵
Budapest SE 35049.55 - 35049.55 35742.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۵
BIST 100 95057.23 - 94357.56 95380.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۹:۵۱
Tadawul All Share 8206.4 - 8156.13 8229.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۰۴
Nikkei 225 22693.04 - 22495 22778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۰۴
S&P/ASX 200 6232.1 - 6172.6 6249.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۴۲
DJ New Zealand 273.54 273.5 273.25 273.54 0.22 0.08% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۰۸
Shanghai 2875.81 - 2873.21 2940.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۴۴
SZSE Component 9316.68 - 9313.23 9569.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۴
China A50 12103.08 - 12093.35 12328.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۴
DJ Shanghai 397.81 - 397.5 407.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۹
Hang Seng 29296.05 - 29237 29849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۴
Taiwan Weighted 10941.07 - 10927.44 10986.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۰:۳۴
SET 1634.44 - 1630.1 1664.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۲۵
KOSPI 2337.83 - 2337.83 2369.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۴
IDX Composite 5822.33 - 5817.53 5920.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۳۴
Nifty 50 10741.1 - 10728.05 10808.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۴
BSE Sensex 35432.39 - 35411.89 35654.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۴
PSEi Composite 7098.15 - 7096.05 7261.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۰۷
STI Index 3300 - 3299.51 3323.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴
Karachi 100 42358.61 - 42298.87 43002.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۵:۳۵
HNX 30 197.34 - 196.22 201.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۲:۳۴
CSE All-Share 6229.06 - 6213.26 6233.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۴