شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

964
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:34:13
1 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
78 (7.47%)
تغییر ۶ ماهه
55 (5.37%)
نوسان سالیانه

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 629.66 - 629.62 631.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۸:۰۳