شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

992
قیمت روز
2 (0.25%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:06:03
53 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
33 (3.18%)
نوسان سالیانه

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 644.01 643.62 643.62 644.29 1.04 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵