کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:31:57
33 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
53 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
35 (3.35%)
نوسان سالیانه

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 675.48 - 674.41 675.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۸:۰۲