کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

804
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:32:26
65 (7.45%)
تغییر ۳ ماهه
132 (14.07%)
تغییر ۶ ماهه
206 (20.42%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 804.47 - 804.47 807.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Beirut Stock 82.02 - 82.02 82.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳:۳۲
BDL STOCK IX 56.13 - 56.13 56.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۲