کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

912
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
46 (4.78%)
تغییر ۳ ماهه
73 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
226 (19.87%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 911.76 - 911.76 942.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
Beirut Stock 87.36 - 87.36 87.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۱۲:۰۳
BDL STOCK IX 63.7 - 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲