کالایاب
شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:24:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:31:25
102 (10.60%)
تغییر ۳ ماهه
106 (10.95%)
تغییر ۶ ماهه
204 (19.24%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 858.26 - 842.44 858.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱
Beirut Stock 84.87 - 83.7 84.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۷:۳۱
BDL STOCK IX 55.29 - 55.29 55.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵