شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (16.67%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۷
ساعت 03:41:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:06
48 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
153 (13.45%)
تغییر ۶ ماهه
171 (14.80%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 984.48 - 984.48 990.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
Beirut Stock 87.13 - 87.13 88.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۳۳
BDL STOCK IX 70.79 - 70.79 70.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳