شاخص یاب
لبنان
لبنان

LBP/USD

0.0007
قیمت روز
0 (16.67%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 09:54:23
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

BDL STOCK IX

1,013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 14:34:37
118 (10.42%)
تغییر ۳ ماهه
153 (13.14%)
تغییر ۶ ماهه
135 (11.74%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1013.41 - 1013.29 1013.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۳۴
Beirut Stock 92.18 - 92.18 92.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
BDL STOCK IX 75.66 - 75.66 75.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۲:۰۵