شاخص یاب
لبنان لبنان
لبنان
لبنان
LBP/USD Ask
0.0007
قیمت روز
0 (16.67%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 04:45:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه
BDL STOCK IX
1,063
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 16:34:18
10,657 (90.93%)
تغییر ۳ ماهه
10,384 (90.72%)
تغییر ۶ ماهه
10,497 (90.81%)
نوسان سالیانه

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1062.68 - 1062.68 1062.68 1.47 0.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
Beirut Stock 95.13 - 95.13 95.13 0.37 0.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۶:۳۴
BDL STOCK IX 86.51 - 86.51 86.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲:۰۳