شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

986
قیمت روز
7 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 14:36:51
45 (4.75%)
تغییر ۳ ماهه
14 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
46 (4.42%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 986.34 994.33 986.34 994.85 6.52 0.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۴:۳۶