کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,023
قیمت روز
5 (0.46%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:12
53 (5.49%)
تغییر ۳ ماهه
86 (9.14%)
تغییر ۶ ماهه
36 (3.37%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1023.24 1022.44 1019.69 1023.24 4.70 0.46% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳