کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

1,017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:31:57
36 (3.72%)
تغییر ۳ ماهه
53 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
35 (3.33%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1016.51 - 1015.96 1018.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱