شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

964
قیمت روز
6 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:04:34
1 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
45 (4.44%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 963.79 964.97 963.79 974.49 6.46 0.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴