شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,288
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:33:24
102 (4.65%)
تغییر ۳ ماهه
112 (4.67%)
تغییر ۶ ماهه
170 (8.04%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2287.86 - 2268.84 2287.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳