شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,353
قیمت روز
27 (1.16%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:07:22
103 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
133 (5.99%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.48%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2353.33 2343.38 2324.44 2353.33 27.03 1.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۰۷