کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.34%)
نوسان سالیانه

KASE

2,247
قیمت روز
33 (1.48%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:57
134 (5.64%)
تغییر ۳ ماهه
37 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
135 (5.68%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2246.73 2246.8 2243.46 2246.8 33.18 1.48% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۰۲