کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,346
قیمت روز
53 (2.27%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 12:31:25
23 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
121 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
105 (4.28%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2345.99 2392.86 2345.99 2392.86 53.21 2.27% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۱