کالایاب
شاخص یاب
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

KASE

2,148
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:27
136 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
215 (9.08%)
تغییر ۶ ماهه
68 (3.05%)
نوسان سالیانه

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2147.88 2149.89 2141.92 2151.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲