شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.412
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:03:20
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
1 (4.55%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
3 (15.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (15.00%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,979
قیمت روز
2 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:06:03
22 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
10 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
276 (12.24%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1979.04 1979.59 1979.04 1979.59 1.95 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۶
Amman SE AllShare 3906.1 - 3906.1 3906.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۳۴