شاخص یاب
ژاپن ژاپن
ژاپن
ژاپن
ین ژاپن / دلار
0.0091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:52:20
0 (90.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (89.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (89.88%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
3,298
قیمت روز
14 (0.42%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 20:01:26
3,298 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,298 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,298 (0.00%)
نوسان سالیانه
JASDAQ 20
172
قیمت روز
2 (1.38%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 11:34:39
1,554 (90.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,568 (90.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,271 (88.06%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1728.27 1728.6 1728.27 1743.28 16.56 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
JASDAQ 172.32 172.33 172.32 174.81 2.37 1.38% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
JASDAQ 20 4672.03 4668.43 4668.43 4754.33 75.68 1.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Topix 100 1082.48 1082.81 1082.48 1092.01 9.17 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Topix 500 1326.21 1326.57 1326.21 1337.11 11.39 0.86% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nikkei 300 340.59 - 340.59 340.59 2.56 0.75% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۳۴
Nikkei 500 2217.56 - 2217.56 2217.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Topix 1000 1625 1625.36 1625 1638.67 14.85 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nikkei 1000 2040.03 - 2040.03 2040.03 18.53 0.91% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۳۴
JPX-Nikkei 400 15323.3 15327.49 15323.3 15446.07 130.60 0.85% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
TOPIX Composite 2185.02 2185.45 2185.02 2204 20.93 0.96% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۴
Nikkei JQ Average 3879.36 - 3879.36 3879.36 36.42 0.94% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Nikkei Volatility 18.65 - 18.65 18.65 1.10 6.27% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۳۴
Nikkei 225 22338.15 22358.5 22323.5 22575 178.68 0.80% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵