شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (1.14%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 05:42:13
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

149
قیمت روز
1 (0.62%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:37:53
12 (7.67%)
تغییر ۳ ماهه
28 (15.60%)
تغییر ۶ ماهه
24 (13.96%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1572.98 1575.66 1572.98 1582.01 16.83 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
JASDAQ 149.13 149.7 149.13 150.79 0.93 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
JASDAQ 20 4197.54 4213.18 4197.54 4264.97 57.46 1.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
Topix 100 1000.77 1001.14 1000.77 1010.12 8.76 0.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Topix 500 1214.11 1215.64 1214.11 1226.27 12.26 1.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Nikkei 300 319.53 - 319.53 319.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Nikkei 500 1973.85 - 1973.85 1973.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Topix 1000 1481.94 1484.25 1481.94 1497.42 15.62 1.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Nikkei 1000 1884.15 - 1884.15 1884.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
JPX-Nikkei 400 13929.94 13945.46 13929.94 14065.13 135.50 0.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۷
TOPIX Composite 1988.76 1992.16 1988.76 2010.09 21.27 1.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۳۸
Nikkei JQ Average 3552.17 - 3552.17 3552.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
Nikkei Volatility 21.32 - 21.32 21.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
Nikkei 225 21146.5 21156.5 21069.5 21272 73.00 0.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۵۵