شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 17:09:19
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.02%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,139
قیمت روز
3 (0.1%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
125 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
3,139 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,139 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 10:03:18
6 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
12 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.92%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1692.85 - 1679.16 1692.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ 161.78 - 160.39 161.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
JASDAQ 20 4641.6 - 4589.3 4641.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Topix 100 1077.16 - 1068.69 1077.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Topix 500 1305.02 - 1294.3 1305.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei 300 338.53 - 338.53 338.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
Nikkei 500 2079.43 - 2079.43 2079.43 10.82 0.52% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۳۳
Topix 1000 1593.94 - 1580.88 1593.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei 1000 2003.73 - 2003.73 2003.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۳۳
JPX-Nikkei 400 15001.71 - 14876.61 15001.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
TOPIX Composite 2140.24 - 2122.82 2140.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۳
Nikkei JQ Average 3748.35 - 3748.35 3748.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Nikkei Volatility 22.36 - 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۳۳
Nikkei 225 22532.08 - 22216 22658.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴