کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,574.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,388
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
49 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
249 (7.93%)
تغییر ۶ ماهه
3,388 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:01:28
10 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
7 (4.62%)
تغییر ۶ ماهه
20 (11.36%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1616.93 - 1615.69 1621.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ 154.31 - 154.22 154.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ 20 3819.77 - 3816.18 3850.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۰:۳۱
Topix 100 1031.04 - 1030.48 1034.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Topix 500 1250.31 - 1249.32 1253.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei 300 328.3 - 328.3 328.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nikkei 500 2090.96 - 2090.96 2090.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Topix 1000 1525.36 - 1524.13 1529.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei 1000 1937.24 - 1937.24 1937.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
JPX-Nikkei 400 14367.25 - 14356.01 14402.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
TOPIX Composite 2044.32 - 2042.76 2049.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۱:۰۱
Nikkei JQ Average 3474.24 - 3474.24 3474.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nikkei Volatility 14.82 - 14.82 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Nikkei 225 22090.12 - 22054.5 22284.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۲