شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 06:02:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,122
قیمت روز
2 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
268 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
3,122 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,122 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

161
قیمت روز
1 (0.66%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 07:32:48
14 (8.00%)
تغییر ۳ ماهه
14 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
11 (7.60%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1698.55 1695.6 1692.42 1698.55 11.40 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
JASDAQ 161.45 161.49 161.28 161.75 1.06 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
JASDAQ 20 4393.77 4397.01 4393.77 4416.5 26.11 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Topix 100 1084.26 1082.46 1080.49 1084.83 7.04 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Topix 500 1308.33 1306.04 1303.38 1308.33 8.98 0.69% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Nikkei 300 335.79 - 335.79 335.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Nikkei 500 2091.99 - 2091.99 2091.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Topix 1000 1598.95 1596.12 1593.02 1598.95 10.82 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Nikkei 1000 1996.19 - 1996.19 1996.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
JPX-Nikkei 400 15050.91 15025.3 14999.64 15051.09 95.24 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
TOPIX Composite 2147.46 2143.73 2139.7 2147.46 14.42 0.68% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
Nikkei JQ Average 3690.84 - 3690.84 3690.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei Volatility 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Nikkei 225 22277.5 22272.5 22192.04 22340.5 85.46 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۲۳