کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0095
قیمت روز
0 (1.06%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:34:04
1 (98.94%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,786
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 16:02:03
449 (13.46%)
تغییر ۳ ماهه
298 (8.54%)
تغییر ۶ ماهه
647 (20.61%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

146
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:32:16
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
5 (3.15%)
تغییر ۶ ماهه
16 (10.00%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1502.25 1502.76 1500.58 1503.04 4.19 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
JASDAQ 146.14 146.2 146.06 146.23 0.20 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
JASDAQ 20 3723.13 3724.49 3716.83 3733.27 11.89 0.32% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Topix 100 972.78 973.34 972.23 973.92 2.43 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Topix 500 1162.05 1162.52 1160.85 1162.8 3.21 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei 300 305.93 - 305.93 305.93 0.75 0.25% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei 500 1970.09 - 1970.09 1970.09 7.68 0.39% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Topix 1000 1416.81 1417.3 1415.18 1417.57 4.16 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei 1000 1784.73 - 1784.73 1784.73 5.51 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
JPX-Nikkei 400 13405.11 13410.52 13391.66 13413.12 38.48 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
TOPIX Composite 1899.34 1900.01 1897.3 1900.35 5.29 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲
Nikkei JQ Average 3331.92 - 3331.92 3331.92 1.57 0.05% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei Volatility 17.56 - 17.56 17.56 0.78 4.44% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
Nikkei 225 20710.91 20711.5 20629 20711.5 82.90 0.40% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۱:۳۲