شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,896.67%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,471.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,488
قیمت روز
7 (0.2%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:07
349 (11.12%)
تغییر ۳ ماهه
349 (11.12%)
تغییر ۶ ماهه
3,488 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 10:35:08
2 (1.15%)
تغییر ۳ ماهه
11 (7.06%)
تغییر ۶ ماهه
30 (16.57%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1609.52 - 1603.67 1609.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
JASDAQ 150.9 - 150.49 150.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
JASDAQ 20 3987.99 - 3973.47 4004.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Topix 100 1026.75 - 1022.75 1026.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Topix 500 1244.43 - 1240.07 1244.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Nikkei 300 324.14 - 324.14 324.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Nikkei 500 2010.01 - 2010.01 2010.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
Topix 1000 1518.28 - 1512.81 1518.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Nikkei 1000 1909.87 - 1909.87 1909.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۵
JPX-Nikkei 400 14301.86 - 14251.83 14304.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
TOPIX Composite 2034.96 - 2027.54 2034.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Nikkei JQ Average 3449.73 - 3449.73 3449.73 3.12 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
Nikkei Volatility 17.11 - 17.11 17.11 0.46 2.69% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
Nikkei 225 21425.51 - 21346 21464.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۱:۴۷