شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:57:19
0 (3.16%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,777
قیمت روز
11 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:01:38
15 (0.40%)
تغییر ۳ ماهه
398 (11.78%)
تغییر ۶ ماهه
638 (20.32%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

162
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 10:31:46
15 (10.06%)
تغییر ۳ ماهه
15 (10.18%)
تغییر ۶ ماهه
7 (4.25%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1684.4 1686.27 1684.12 1696.66 15.93 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
JASDAQ 161.87 161.98 161.83 162.57 0.36 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
JASDAQ 20 4097.59 4099.64 4096.61 4134.81 16.24 0.40% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
Topix 100 1080.87 1082.08 1080.54 1087.66 9.45 0.87% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
Topix 500 1301.68 1303.12 1301.38 1310.88 12.17 0.93% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
Nikkei 300 345.1 - 345.1 345.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Nikkei 500 2221.4 - 2221.4 2221.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Topix 1000 1588.7 1590.44 1588.25 1600.08 14.88 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
Nikkei 1000 2022.29 - 2022.29 2022.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
JPX-Nikkei 400 15037.4 15054.99 15035.28 15144.9 142.88 0.95% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
TOPIX Composite 2129.57 2132.05 2129.04 2144.81 20.12 0.94% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱
Nikkei JQ Average 3548.97 - 3548.97 3548.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Nikkei Volatility 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
Nikkei 225 23141.55 23150 23110 23353 178.32 0.77% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۳۱