کالایاب
شاخص یاب
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0079
قیمت روز
0 (1.27%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:41:13
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,896
قیمت روز
38 (0.98%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
22 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.57%)
تغییر ۶ ماهه
3,896 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

384,410
قیمت روز
151 (0.04%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:05:39
12,273 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
32,189 (9.14%)
تغییر ۶ ماهه
90,521 (30.80%)
نوسان سالیانه

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 384410.19 - 384410.19 384410.19 151.31 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
JSE All Jamaican Composite 421925.41 - 421925.41 421925.41 168.59 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵