کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,004
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
2,637 (12.34%)
تغییر ۳ ماهه
3,087 (14.76%)
تغییر ۶ ماهه
2,059 (7.90%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2096.5 - 2092.6 2099.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE IT Mid Cap 38966.63 - 38854.11 39014.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB TR EUR 43851.97 - 43851.97 43851.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE IT Small Cap 20544.6 - 20544.6 20613.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Italia All Share 24003.8 - 23968.66 24043.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB 21956.59 - 21791.5 22024.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲