شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

20,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:03:21
2,828 (12.17%)
تغییر ۳ ماهه
3,946 (16.21%)
تغییر ۶ ماهه
4,682 (18.66%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1819 - 1803 1828.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Mid Cap 34180.65 - 34117.68 34464.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE MIB TR EUR 36964.26 - 36964.26 36964.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE IT Small Cap 17687.99 - 17682.25 17823.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE Italia All Share 20406.46 - 20261.84 20523.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۱:۰۳
FTSE MIB 18591.01 - 18426.5 18763.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲