شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,204
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:34:58
1,452 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
538 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
2,867 (11.43%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 1976.2 - 1936.1 1980.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE IT Mid Cap 37383.5 - 37058.52 37437.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB TR EUR 40364.18 - 40364.18 40364.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱:۰۵
FTSE IT Small Cap 19389.06 - 19306.16 19400.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE Italia All Share 22204.24 - 21785.89 22246.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
FTSE MIB 20212.34 - 19798.5 20273.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۲۴