شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

25,265
قیمت روز
129 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 14:32:19
2,902 (12.98%)
تغییر ۳ ماهه
2,828 (12.61%)
تغییر ۶ ماهه
4,989 (24.60%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2270.6 2271.6 2267.7 2272.6 11.20 0.49% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE IT Mid Cap 39587.36 39611.27 39587.36 39784.86 240.74 0.61% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE MIB TR EUR 48381.73 - 48381.73 48661.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE IT Small Cap 21206.33 21181.24 21181.24 21248.66 55.52 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE Italia All Share 25264.96 25264.22 25242.74 25294.72 128.70 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
FTSE MIB 23211.5 23213.5 23186.5 23237.5 117.71 0.51% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲