کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,742
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:32:43
248 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
465 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
204 (0.89%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2037.3 - 2020.5 2043.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE IT Mid Cap 36508.03 - 36205.2 36542.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB TR EUR 43016.5 - 43016.5 43016.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲
FTSE IT Small Cap 18503.6 - 18494.37 18575.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE Italia All Share 22742.49 - 22544.8 22795.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
FTSE MIB 20847.07 - 20664.5 20897.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۱:۰۲