کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,540
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:32:28
741 (12.77%)
تغییر ۳ ماهه
278 (4.44%)
تغییر ۶ ماهه
243 (3.58%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 429.77 - 429.77 429.77 1.29 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6540.14 - 6512.74 6549.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲
ISEQ 20 Price 1072.09 - 1072.09 1072.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
ISEQ Small Capital 2114.65 - 2114.65 2114.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲