شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,519
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 20:34:03
1,118 (16.85%)
تغییر ۳ ماهه
1,609 (22.57%)
تغییر ۶ ماهه
1,394 (20.16%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 381.14 - 381.14 381.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۳۲
ISEQ General 7983.03 - 7983.03 7983.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
ISEQ Overall 5519.26 - 5427.53 5522.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۳۴
ISEQ 20 Price 919.48 - 919.48 919.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
ISEQ Small Capital 2036.14 - 2036.14 2036.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲