شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
21 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
888 (13.21%)
تغییر ۶ ماهه
978 (14.34%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 390.64 - 390.64 390.64 2.02 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 5838.1 - 5838.1 5838.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۶
ISEQ 20 Price 988.82 - 988.82 988.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
ISEQ Small Capital 1938.79 - 1938.79 1938.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶