کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,069
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 20:32:51
231 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
670 (12.42%)
تغییر ۶ ماهه
909 (13.02%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 417.75 - 417.75 417.75 1.82 0.44% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۴:۰۲
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6068.66 - 6068.66 6093.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
ISEQ 20 Price 989.59 - 989.59 989.59 9.90 1.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۳
ISEQ Small Capital 2038.84 - 2038.84 2038.84 7.74 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۳:۰۳