کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,749
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
374 (6.11%)
تغییر ۳ ماهه
89 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
1,045 (15.38%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 373.5 - 373.5 373.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 5749.46 - 5749.46 5841.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
ISEQ 20 Price 942.29 - 942.29 942.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲
ISEQ Small Capital 1976.19 - 1976.19 1976.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲