شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,736
قیمت روز
69 (1.03%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
968 (16.78%)
تغییر ۳ ماهه
498 (7.99%)
تغییر ۶ ماهه
878 (14.99%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 413.74 - 413.74 413.74 9.49 2.29% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 6736.2 6756.3 6735.39 6756.3 69.40 1.03% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
ISEQ 20 Price 1148.47 - 1148.47 1148.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
ISEQ Small Capital 2017.14 - 2017.14 2017.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱