کالایاب
شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

494
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:33:16
30 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
16 (3.19%)
تغییر ۶ ماهه
103 (17.24%)
نوسان سالیانه

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 494.2 - 494.2 494.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳