شاخص یاب
عراق
عراق

IQD/USD

0.00082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

ISX Main 60

497
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:05:16
8 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
56 (10.18%)
تغییر ۶ ماهه
135 (21.35%)
نوسان سالیانه

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 497.04 - 497.04 497.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵