کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 05:35:05
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

507,517
قیمت روز
272 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:04
68,114 (15.50%)
تغییر ۳ ماهه
66,714 (15.13%)
تغییر ۶ ماهه
100,065 (24.56%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,336
قیمت روز
36 (1.07%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 03:02:10
176 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
167 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
185 (5.88%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 964.11 965.1 964.11 969.01 7.44 0.77% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
FTSE Indonesia 3336.12 - 3336.12 3336.12 35.81 1.07% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۰۲
IDX Kompas 100 1253.75 1254.94 1253.75 1259.9 8.24 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
IDX PEFINDO-25 338.73 338.68 337.18 339.89 4.34 1.28% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲
IDX Composite 6221.71 6226.49 6221.71 6246.19 31.26 0.50% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۲