شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0142
قیمت روز
0 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:37:16
0 (3.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.74%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 15:04:27
0 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
3 (18.59%)
تغییر ۶ ماهه
1 (7.65%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 13.2825 - 13.145 13.3025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nifty 100 11703.4 - 11651.15 11710.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nifty 200 6077.75 - 6047.4 6079.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nifty 500 9726.15 - 9678.7 9729.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
BSE MidCap 16241.66 - 16101.31 16241.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
S&P BSE-100 11700.53 - 11655.57 11710.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
S&P BSE-200 4906.75 - 4885.43 4909.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
S&P BSE-500 15425.18 - 15361.65 15433.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
BSE SmallCap 16742.69 - 16674.93 16762.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nifty 50 USD 5670.5 - 5670.5 5670.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۴
Nifty Next 50 29710.5 - 29598.65 29718.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nifty Midcap 50 5095 - 5038.55 5095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5362.65 - 5320.85 5365.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
NIFTY Free Float Midcap 100 19239.2 - 19061.6 19246.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
NIFTY Free Float Smallcap 100 7492.85 - 7471 7513.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
Nifty 50 11435.1 - 11376.25 11450.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
BSE Sensex 37852 - 37749.59 37925.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵