شاخص یاب
هند هند
هند
هند
روپیه هند / دلار
0.0147
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۷
ساعت 18:55:25
0 (90.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (90.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (90.52%)
نوسان سالیانه
Nifty 100
13
قیمت روز
1 (4.66%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:03:59
143 (91.91%)
تغییر ۳ ماهه
103 (89.14%)
تغییر ۶ ماهه
103 (89.11%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 12.5825 12.69 12.4625 12.71 0.56 4.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 100 11045.45 11043.3 11043.3 11120.95 74.20 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 200 5748.8 5747.6 5747.6 5789.6 37.75 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 500 9234.4 9232.95 9232.95 9304.65 62.25 0.67% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
BSE MidCap 15713.05 15715.44 15713.05 15878.23 126.56 0.81% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-100 11046.49 11044.84 11044.84 11132.58 65.56 0.59% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-200 4638.73 4638.08 4638.08 4676.86 29.96 0.65% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
S&P BSE-500 14646.2 14644.57 14644.57 14766.38 97.07 0.66% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
BSE SmallCap 16392.48 16397.94 16392.48 16588.24 147.36 0.90% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 USD 5527.18 - 5527.18 5527.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۴
Nifty Next 50 28447.7 28441.1 28441.1 28836.4 381.75 1.34% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty Midcap 50 4941.25 4938.45 4938.45 4987.15 20.85 0.42% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Quality 30 2617.35 2616.7 2616.7 2632.8 9.40 0.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 4857.65 4858 4857.65 4896.05 34.05 0.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Midcap 100 18494.8 18490.1 18490.1 18684.35 101.05 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 7387.1 7387.85 7387.1 7475.85 46.10 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 10762.45 10760.5 10756.2 10828.05 59.40 0.55% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
BSE Sensex 35470.35 35460.5 35449.09 35783.75 219.25 0.62% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴