کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:37:04
0 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.41%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

17
قیمت روز
1 (2.91%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 15:02:30
2 (10.60%)
تغییر ۳ ماهه
2 (12.28%)
تغییر ۶ ماهه
5 (35.98%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 17.3475 17.31 17.2025 18.045 0.51 2.91% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 100 10925.9 10921.95 10755.75 10948.9 89.05 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 200 5575.5 5573.7 5486.3 5586.6 47.50 0.86% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 500 8790.55 8788.15 8649.7 8805.45 71.30 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
BSE MidCap 13202.08 13210.95 12970.38 13222.23 121.48 0.93% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-100 10915.46 10912.8 10741.81 10940.39 86.83 0.80% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-200 4513.99 4513.33 4440.45 4523.58 36.88 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE-500 13932.86 13931.45 13702.83 13958.65 111.68 0.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
BSE SmallCap 12186.11 12191.45 11970.45 12191.45 66.68 0.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 50 USD 5182.78 - 5182.78 5182.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Nifty Next 50 25345.1 25362.35 24972.3 25397.75 208.20 0.83% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty Midcap 50 4205.65 4207.15 4085.85 4215.9 85.30 2.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5204.3 5203.85 5130 5208.2 79.30 1.55% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 15354.3 15354.75 15048.95 15382.3 179.60 1.18% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 5243.35 5245.55 5132.5 5245.55 36.20 0.70% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
S&P BSE ALLCAP 3956.87 3956.51 3892.76 3963.49 31.65 0.81% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
Nifty 50 10829.35 10824.35 10658.5 10851.85 88.00 0.82% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
BSE Sensex 36701.16 36683.47 36158.03 36780.46 228.23 0.63% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲