شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:51:19
0 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,052
قیمت روز
4 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
228 (6.95%)
تغییر ۶ ماهه
3,052 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,226
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
42 (3.34%)
تغییر ۳ ماهه
110 (8.25%)
تغییر ۶ ماهه
46 (3.65%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1226.43 - 1226.43 1226.43 0.34 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
OMX Iceland 6 PI ISK 1611.19 - 1611.19 1611.19 0.76 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
OMX Iceland Mid Cap PI 70.84 - 70.84 70.84 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
OMX Iceland Small Cap PI 219.13 - 219.13 221.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
ICEX All Share Total Return 615.94 - 615.94 615.94 0.17 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴