شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0084
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 17:12:16
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,726
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
674 (22.08%)
تغییر ۳ ماهه
654 (21.29%)
تغییر ۶ ماهه
3,726 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,288
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:28
19 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
78 (5.72%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1287.75 - 1282.07 1298.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 1772.82 - 1759.29 1789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland Mid Cap PI 69.77 - 69.24 70.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 220.75 - 219.03 221.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
ICEX All Share Total Return 646.74 - 643.89 652.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵