کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:47:24
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,650
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
31 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
598 (19.59%)
تغییر ۶ ماهه
3,650 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,369
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:02:41
140 (11.36%)
تغییر ۳ ماهه
137 (11.10%)
تغییر ۶ ماهه
24 (1.70%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1369.07 - 1369.07 1369.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Iceland 6 PI ISK 1924.66 - 1924.66 1924.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 71.79 - 71.79 71.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
OMX Iceland Small Cap PI 223.44 - 223.44 223.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
ICEX All Share Total Return 704.73 - 704.73 704.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲