کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 10:48:01
0 (7.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,773
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
149 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
721 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
489 (14.89%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:12:54
98 (7.31%)
تغییر ۳ ماهه
210 (17.13%)
تغییر ۶ ماهه
76 (5.56%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1437.11 - 1437.11 1445.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Iceland 6 PI ISK 2024.95 - 2024.95 2040.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Iceland Mid Cap PI 77 - 77 77.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Iceland Small Cap PI 228.08 - 228.08 229.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
ICEX All Share Total Return 740.51 - 740.51 744.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۱۲