کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:15:23
0 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,445
قیمت روز
18 (0.41%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:05
689 (18.34%)
تغییر ۳ ماهه
683 (18.16%)
تغییر ۶ ماهه
1,389 (45.45%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,414
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 20:32:43
82 (5.46%)
تغییر ۳ ماهه
122 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
109 (8.35%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1414.18 - 1408.52 1415.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 71.23 - 71.23 71.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Iceland Small Cap PI 212.83 - 212.76 213.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲
ICEX All Share Total Return 728.69 - 725.77 729.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۲