شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:04:10
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,919
قیمت روز
10 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
451 (5.39%)
تغییر ۶ ماهه
7,919 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,831
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
116 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
301 (7.29%)
تغییر ۶ ماهه
190 (4.72%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3830.51 - 3830.51 3830.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
HTX (EUR) 4464.96 - 4464.96 4464.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
HTX (HUF) 9357.48 - 9357.48 9357.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
HTX (USD) 5086.04 - 5086.04 5086.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
FTSE Hungary 3768.84 - 3768.84 3768.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۲
Budapest SE 39384.56 - 39384.56 39384.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۰۱