کالایاب
شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 15:00:58
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,876
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:08
142 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
957 (12.08%)
تغییر ۶ ماهه
486 (5.79%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

4,352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 03:01:17
172 (4.13%)
تغییر ۳ ماهه
622 (16.68%)
تغییر ۶ ماهه
320 (7.95%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4351.6 - 4351.6 4351.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۱
HTX (EUR) 4330.65 - 4330.65 4330.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۱
HTX (HUF) 9105.63 - 9105.63 9105.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۱
HTX (USD) 4902.51 - 4902.51 4902.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۳:۰۱
FTSE Hungary 3819.62 - 3819.62 3819.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
Budapest SE 40387.21 - 40387.21 40980.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۱۰