کالایاب
شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:08:11
0 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,617
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:04
128 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
698 (8.81%)
تغییر ۶ ماهه
8,617 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

4,406
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
427 (10.74%)
تغییر ۳ ماهه
752 (20.57%)
تغییر ۶ ماهه
181 (4.28%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4405.67 - 4405.67 4405.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HTX (EUR) 4771.63 - 4771.63 4771.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HTX (HUF) 9902.05 - 9902.05 9902.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
HTX (USD) 5364.99 - 5364.99 5364.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
FTSE Hungary 4171.18 - 4171.18 4171.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
Budapest SE 42810.11 - 42810.11 43004.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۵:۰۲