شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:31:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,837
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
918 (11.59%)
تغییر ۳ ماهه
817 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
8,837 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,809
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:35:05
29 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
79 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
403 (9.56%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3808.7 - 3808.7 3808.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (EUR) 4598.71 - 4598.71 4598.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (HUF) 9499.04 - 9499.04 9499.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
HTX (USD) 5179.75 - 5179.75 5179.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۳۵
FTSE Hungary 3855.03 - 3855.03 3855.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Budapest SE 40179.84 - 39898.65 40179.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۴:۰۵