شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

7,449
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
1,546 (17.19%)
تغییر ۳ ماهه
1,672 (18.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,276 (14.62%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 5874.17 - 5874.17 5944.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
SDAX 9710.07 - 9710.07 9938.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Midcap 22072.21 - 22072.21 22417.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
TecDAX 2481.11 - 2481.11 2507.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4346.89 - 4346.89 4401.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
XETRA DAX Price 10622.07 - 10622.07 10741.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Classic All Share 7448.89 - 7448.89 7577.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Technology All Share 2854.64 - 2854.64 2903.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
DAX 10622.07 - 10588.8 10758.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۲۸
Euro Stoxx 50 3016.99 - 3007.95 3054.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۲۸