شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
477 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
789 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
576 (6.44%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6400.63 - 6382.14 6416.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
SDAX 10862.57 - 10862.57 10891.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap 24362.51 - 24307.71 24385.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
TecDAX 2615.75 - 2607.79 2619.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4732.79 - 4720.27 4744.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
XETRA DAX Price 11457.7 - 11432.66 11497.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Classic All Share 8362.08 - 8338 8365.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Technology All Share 3117.99 - 3108.37 3121.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
DAX 11457.7 - 11418.39 11498.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 3270.55 - 3259.45 3280.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵