شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 20:03:18
850 (9.37%)
تغییر ۳ ماهه
642 (7.25%)
تغییر ۶ ماهه
457 (5.27%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6402.45 - 6374.13 6439.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
SDAX 10994.1 - 10955.77 11174.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Midcap 24148.6 - 23993.4 24388.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
TecDAX 2650.3 - 2636.02 2680.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4739.98 - 4719.78 4768.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
XETRA DAX Price 11553.83 - 11511.81 11598.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۳
Classic All Share 8219.58 - 8177.81 8320.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
Technology All Share 3061.04 - 3040.03 3092.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۰۳
DAX 11553.83 - 11500.58 11616.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Euro Stoxx 50 3211.65 - 3185.65 3226.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵