شاخص یاب
آلمان آلمان
آلمان
آلمان
Midcap
8,797
قیمت روز
197 (2.24%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:40
77,240 (89.78%)
تغییر ۳ ماهه
78,576 (89.93%)
تغییر ۶ ماهه
74,603 (89.45%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6779.16 6799.63 6779.16 6896.24 169.91 2.51% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
SDAX 12072.39 12085.25 12072.39 12220.38 238.30 1.97% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap 25847.6 25905.38 25847.6 26261.12 553.73 2.14% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
TecDAX 2733.63 2741.42 2733.63 2785.33 65.42 2.39% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Midcap Market 2477.72 2484.24 2477.72 2521.26 58.38 2.36% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Prime All Share 5030.86 5045.6 5030.86 5116.56 124.08 2.47% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
XETRA DAX Price 12270.33 12311.99 12270.33 12484.69 309.39 2.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Classic All Share 8796.72 8819.54 8796.72 8942.94 196.63 2.24% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
Technology All Share 3139.21 3148.63 3139.21 3204.55 84.77 2.70% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۱:۰۴
DAX 12270.33 12273.7 12270.33 12579.72 309.39 2.52% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 3373.87 3371.95 3371.95 3437.31 63.44 1.88% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۵