شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

9,043
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
74 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
159 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
811 (9.85%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6844.56 - 6814.34 6847.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
SDAX 12173.77 - 12115.5 12178.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap 26430.24 - 26303.77 26432.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
TecDAX 2888.33 - 2876.32 2894.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Midcap Market 2579.02 - 2565.46 2579.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5076.27 - 5053.46 5078.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
XETRA DAX Price 12237.17 - 12184.26 12247.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Classic All Share 9043.41 - 8993.86 9043.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Technology All Share 3351.7 - 3326.07 3356.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
DAX 12237.17 - 12163.01 12252.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Euro Stoxx 50 3381.11 - 3350.31 3381.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴