کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,693
قیمت روز
12 (0.13%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:32:49
289 (3.44%)
تغییر ۳ ماهه
1,420 (19.53%)
تغییر ۶ ماهه
301 (3.34%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6841.31 6841.41 6838.54 6848.33 25.43 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
SDAX 11155.59 11154.15 11153.07 11176.41 50.56 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Midcap 25515.1 25523.9 25515.1 25586.88 14.24 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
TecDAX 2855.24 2853.97 2850.39 2858.15 10.69 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5041.3 5041.32 5039.24 5046.37 18.96 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
XETRA DAX Price 12274.78 12276.25 12269.42 12281.36 65.14 0.53% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Classic All Share 8692.62 8693.31 8692.62 8712.79 11.50 0.13% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
Technology All Share 3342.97 3341.34 3339.02 3348.9 12.28 0.37% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۲
DAX 12284.64 12283.95 12254.27 12339.92 55.28 0.45% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۹
Euro Stoxx 50 3458.75 3457.75 3449.85 3473.65 8.17 0.24% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۸