کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,613
قیمت روز
17 (0.2%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
112 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
251 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
538 (5.88%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 6597.2 6600.43 6555.92 6630.44 5.32 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
SDAX 10717.31 10711.9 10640.37 10780.78 33.08 0.31% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Midcap 25288.2 25262.55 25178.29 25412.6 42.74 0.17% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
TecDAX 2750.76 2749.43 2730.55 2773.29 1.94 0.07% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 4863.3 4865.49 4833.62 4887.85 4.21 0.09% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
XETRA DAX Price 11758.71 11757.86 11661.16 11812.91 11.67 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Classic All Share 8612.99 8612.97 8580.59 8652.22 17.05 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Technology All Share 3242.73 3241.49 3230.97 3268.41 3.27 0.10% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
DAX 11764.89 11758.81 11669.76 11818.6 17.85 0.15% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
Euro Stoxx 50 3380.95 3377.65 3355.05 3393.95 7.28 0.22% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲