شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:03:15
45 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
523 (16.14%)
تغییر ۶ ماهه
850 (29.18%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,076
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:51
604 (9.33%)
تغییر ۳ ماهه
559 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
886 (14.32%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4639.94 - 4625.93 4650.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Small 10902.07 - 10880.51 10910.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Mid 60 13639.67 - 13599.46 13694.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Next 20 12374.76 - 12339.01 12428.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Large 60 6509.69 - 6489.99 6523.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC All Shares 7076.33 - 7052.31 7090.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Mid & Small 13234.62 - 13231.87 13276.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC All-Tradable 4543.77 - 4534.04 4553.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Next 150 2845.07 - 2836.62 2849.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
EuroNext 100 1126.23 - 1123.17 1128.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
CAC 40 5893.82 - 5877.23 5901.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱