شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,317
قیمت روز
9 (0.27%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:08
404 (13.87%)
تغییر ۳ ماهه
404 (13.87%)
تغییر ۶ ماهه
3,317 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,375
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:09
338 (5.60%)
تغییر ۳ ماهه
311 (4.66%)
تغییر ۶ ماهه
95 (1.47%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4136.68 - 4125.45 4140.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Small 10609.4 - 10586.63 10612.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid 60 12762.68 - 12753.8 12790.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Next 20 11287.09 - 11239.38 11317.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Large 60 5777.22 - 5757.83 5781.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All Shares 6374.82 - 6359.91 6377.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid & Small 12458.88 - 12450.57 12480.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All-Tradable 4056.43 - 4045.62 4060.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
Next 150 2574.52 - 2574.23 2582.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
EuroNext 100 1013.22 - 1011.25 1014.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
CAC 40 5215.85 - 5190.64 5226.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶