شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,956
قیمت روز
18 (0.61%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 16:01:20
138 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
2,956 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,956 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,598
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:26
170 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
162 (2.51%)
تغییر ۶ ماهه
404 (6.53%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4290.51 - 4264.46 4293.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Small 12654.77 - 12648.88 12670.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid 60 14073.35 - 14003.31 14086.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Next 20 12168.17 - 12120.06 12178.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Large 60 5954.43 - 5916.85 5959.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All Shares 6597.83 - 6554.5 6602.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC Mid & Small 13911.89 - 13853.73 13925.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC All-Tradable 4217.74 - 4192.6 4220.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
CAC 40 5349.02 - 5305.22 5354.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۶