شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
205 (6.57%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,778
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:33:14
756 (11.57%)
تغییر ۳ ماهه
946 (14.07%)
تغییر ۶ ماهه
695 (10.74%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 3769.59 - 3769.59 3824.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC Small 9866.17 - 10002.42 9997.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC Mid 60 11630.46 - 11630.46 11848.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC Next 20 10506.11 - 10506.11 10690.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC Large 60 5264.55 - 5264.55 5341.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC All Shares 5777.58 - 5777.58 5860.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC Mid & Small 11389.94 - 11389.94 11613.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC All-Tradable 3697.76 - 3697.76 3752.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Next 150 2324.73 - 2324.73 2371.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
EuroNext 100 922.8 - 922.8 935.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
CAC 40 4742.38 - 4732.02 4808.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۰:۰۶