شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

2,913
قیمت روز
9 (0.31%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
59 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
2,913 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,913 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,343
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:18
293 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
281 (4.24%)
تغییر ۶ ماهه
112 (1.73%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4157.28 - 4157.28 4157.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC Small 11606.8 - 11552.99 11606.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC Mid 60 13442.85 - 13408.98 13452.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC Next 20 11914.65 - 11874.88 11914.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC Large 60 5778.39 - 5778.33 5780.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC All Shares 6342.97 - 6338.7 6345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC Mid & Small 13202.94 - 13165.06 13210.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC All-Tradable 4082.73 - 4082.73 4083.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CAC 40 5084.66 - 5057.62 5133.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۱۹:۰۶