کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,250
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
35 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
337 (11.57%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.49%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,694
قیمت روز
8 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:04
258 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,058 (18.77%)
تغییر ۶ ماهه
63 (0.95%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4347.16 4346.7 4343.14 4347.16 3.57 0.08% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC Small 10754.59 10754.85 10754.59 10775.99 64.58 0.60% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC Mid 60 13067.66 13066.28 13050.07 13077.46 44.38 0.34% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC Next 20 11281.13 11288.91 11281.13 11293.28 22.51 0.20% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC Large 60 6086.37 6085.72 6080.55 6086.37 3.53 0.06% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC All Shares 6694.24 6693.51 6688.37 6694.24 7.52 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC Mid & Small 12737.67 12736.59 12726.34 12749.73 48.54 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC All-Tradable 4260.41 4259.96 4256.66 4260.41 3.85 0.09% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Next 150 2595.65 2595.02 2592.71 2597.13 7.83 0.30% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
EuroNext 100 1070.37 1070.1 1069.43 1070.37 1.03 0.10% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
CAC 40 5524.35 5524.36 5514.85 5547.11 3.98 0.07% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۸:۱۲