کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,848
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 10:01:44
601 (18.51%)
تغییر ۳ ماهه
549 (16.64%)
تغییر ۶ ماهه
935 (32.10%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,485
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 21:02:57
9 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
85 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
212 (3.16%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4212.96 - 4212.96 4284.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Small 10326.03 - 10326.03 10435.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Mid 60 12882.46 - 12882.46 13068.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Next 20 11302.95 - 11302.95 11506.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۴:۳۲
CAC Large 60 5888.98 - 5888.98 5990.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC All Shares 6485.08 - 6485.08 6592.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC Mid & Small 12505.41 - 12505.41 12675.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC All-Tradable 4128.28 - 4128.28 4137.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱۱:۳۲
Next 150 2586.83 - 2586.83 2628.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
EuroNext 100 1035.17 - 1035.17 1051.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۲
CAC 40 5326.87 - 5326.87 5420.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲