کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,212
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:01:52
21 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
299 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
3,212 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
825 (13.78%)
تغییر ۳ ماهه
471 (7.43%)
تغییر ۶ ماهه
190 (2.88%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4415.6 - 4412.38 4420.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Small 11330.78 - 11326.01 11349.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Mid 60 13480.37 - 13476.99 13496.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Next 20 11916.97 - 11887.83 11926.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Large 60 6173.05 - 6168.24 6180.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC All Shares 6814.08 - 6807.23 6819.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC Mid & Small 13183.39 - 13181.55 13199.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC All-Tradable 4330 - 4326.91 4334.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
Next 150 2737.43 - 2735.35 2741.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۳۲
EuroNext 100 1085.97 - 1085.05 1087.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
CAC 40 5580.38 - 5529.67 5601.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶