کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,791
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 20:32:45
92 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
336 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
502 (11.70%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 8950.6 - 8950.6 9113.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki 25 3790.86 - 3790.86 3866.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Cap PI 6213.9 - 6213.9 6326.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Mid Cap 317.57 - 317.36 319.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Benchmark 47.95 - 47.95 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲
OMX Helsinki Small Cap PI 380.51 - 379.65 380.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۳۲