شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,059
قیمت روز
22 (0.54%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت 13:31:37
220 (5.73%)
تغییر ۳ ماهه
99 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
248 (6.50%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9484.1 9492.44 9484.07 9492.44 49.15 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OMX Helsinki 25 4059.08 4060.52 4054.53 4060.52 21.87 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OMX Helsinki Cap PI 6599.58 6605.29 6599.51 6605.29 34.06 0.52% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OMX Helsinki Mid Cap 359.53 360.03 359.53 360.57 1.66 0.46% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OMX Helsinki Benchmark 50.23 50.26 50.21 50.26 0.27 0.54% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
OMX Helsinki Small Cap PI 427.09 427.05 426.8 427.98 0.39 0.09% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱