شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0558
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:23:08
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.53%)
نوسان سالیانه

EGX 100

12,992
قیمت روز
5 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۵ آذر ۱۳۹۷
ساعت 17:33:39
1,764 (11.95%)
تغییر ۳ ماهه
3,229 (19.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,688 (11.50%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 12992.1 13017.7 12926.1 13017.7 4.80 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۷:۳۳
EGX 70 675.07 - 675.07 675.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
EGX 100 1690.74 - 1690.74 1690.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲
EGX 20 Capped 13050.14 - 13050.14 13050.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۴:۳۲