شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0572
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:38:12
0 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.06%)
نوسان سالیانه

EGX 100

15,156
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 16:36:52
1,250 (8.99%)
تغییر ۳ ماهه
118 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
63 (0.42%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 15155.84 - 15100.8 15206.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 70 721.9 - 720.04 721.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 100 1822.37 - 1817.56 1822.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
EGX 20 Capped 19079.93 - 19007.47 19115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶