کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0605
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:15:10
0 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.04%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,400
قیمت روز
105 (0.73%)
تغییر روزانه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 17:32:33
740 (5.42%)
تغییر ۳ ماهه
828 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
896 (5.86%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 14399.7 14405.91 14354 14417.83 104.57 0.73% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
EGX 70 540.03 - 540.03 540.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲
EGX 100 1427.89 1427.86 1425.17 1429.27 7.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۱۸:۰۲
EGX 20 Capped 17556.61 - 17556.61 17556.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۳۲