کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0431
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 06:13:03
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

831
قیمت روز
3 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:02:09
131 (18.71%)
تغییر ۳ ماهه
112 (15.58%)
تغییر ۶ ماهه
194 (30.46%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,041
قیمت روز
6 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 13:02:59
10 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
25 (2.31%)
تغییر ۶ ماهه
17 (1.61%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1041.06 1041.63 1037.73 1041.63 5.60 0.54% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
PX-GLOB 1396.42 - 1396.42 1396.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۳۲
FTSE Czech Republic 1164.81 - 1164.81 1164.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۳۲
OETOB Czech Traded (CZK) 1265.9 - 1265.9 1265.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1338.55 - 1338.55 1338.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲
OETOB Czech Traded (USD) 1486.39 - 1486.39 1486.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۳:۰۲