شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0438
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:37:09
0 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

628
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
45 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
628 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 19:33:41
67 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
49 (4.59%)
تغییر ۶ ماهه
34 (3.17%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1028.4 - 1023.55 1029.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳
PX-GLOB 1396.25 - 1396.25 1396.25 0.68 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۳۲
FTSE Czech Republic 1218.73 - 1218.73 1218.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۳:۳۲
OETOB Czech Traded (CZK) 1302.19 - 1302.19 1302.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1374.26 - 1374.26 1374.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲
OETOB Czech Traded (USD) 1552.57 - 1552.57 1552.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۳۲