شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0442
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:12:18
0 (1.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

720
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
92 (14.65%)
تغییر ۳ ماهه
86 (13.56%)
تغییر ۶ ماهه
720 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,066
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:25
6 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
4 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
41 (3.66%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1065.63 - 1062.66 1065.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۵
PX-GLOB 1438.37 - 1438.37 1438.37 6.40 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۳۳
FTSE Czech Republic 1255.18 - 1255.18 1255.18 2.45 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1330.43 - 1330.43 1330.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
OETOB Czech Traded (EUR) 1406.68 - 1406.68 1406.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶
OETOB Czech Traded (USD) 1590.53 - 1590.53 1590.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶