کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:05:16
0 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

692
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:01
7 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
64 (10.19%)
تغییر ۶ ماهه
692 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:32:22
81 (7.97%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.47%)
تغییر ۶ ماهه
26 (2.34%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1101.67 - 1095.68 1101.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
PX-GLOB 1488.65 - 1488.65 1488.65 5.73 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
FTSE Czech Republic 1229.5 - 1229.5 1229.5 0.41 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۳۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1387.04 - 1387.04 1387.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1470.47 - 1470.47 1470.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲
OETOB Czech Traded (USD) 1662 - 1662 1662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲