شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0431
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 20:31:19
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

799
قیمت روز
6 (0.75%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
26 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
100 (14.31%)
تغییر ۶ ماهه
171 (27.23%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,084
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 19:31:53
53 (5.18%)
تغییر ۳ ماهه
34 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
24 (2.26%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1084.11 1085 1083.32 1087.5 1.14 0.11% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
PX-GLOB 1463.76 - 1463.76 1463.76 9.77 0.67% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۰۱
FTSE Czech Republic 1147.68 - 1147.68 1147.68 2.24 0.20% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۰۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1293.91 - 1293.91 1293.91 3.98 0.31% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1380.29 - 1380.29 1380.29 3.02 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
OETOB Czech Traded (USD) 1523.08 - 1523.08 1523.08 5.19 0.34% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲