کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

49
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 03:02:06
2 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
10 (24.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.68%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 48.53 - 48.53 48.53 0.34 0.71% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
Cyprus Alternative Market 857.71 - 857.71 857.71 6.71 0.79% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
Cyprus Main and Parallel Market 70.39 - 70.39 70.39 0.54 0.77% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲