کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:31:09
5 (12.46%)
تغییر ۳ ماهه
3 (6.63%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.21%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 47.58 - 47.58 47.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Cyprus Alternative Market 875.89 - 875.89 875.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱
Cyprus Main and Parallel Market 69.36 - 69.36 69.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۴:۳۱