کالایاب
شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

48
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:31:24
5 (12.87%)
تغییر ۳ ماهه
3 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.12%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 47.54 - 47.54 47.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Cyprus Alternative Market 933.69 - 933.69 933.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱
Cyprus Main and Parallel Market 70.53 - 70.53 70.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱۳:۳۱