شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:33:31
5 (10.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
2 (3.34%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 44.58 - 44.58 44.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
Cyprus Alternative Market 863.88 - 863.88 863.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
Cyprus Main and Parallel Market 66.89 - 66.89 66.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳