شاخص یاب
قبرس
قبرس

CYP/USD

0.02191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Cyprus Alternative Market

39
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:07
5 (11.65%)
تغییر ۳ ماهه
10 (20.53%)
تغییر ۶ ماهه
6 (13.13%)
نوسان سالیانه

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 38.83 - 38.83 38.83 0.15 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
Cyprus Alternative Market 883.64 - 883.64 883.64 0.07 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 60.37 - 60.37 60.37 0.12 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۵