شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ساحل عاج
ساحل عاج

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 133.49 - 133.49 133.49 1.52 1.14% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۳
BRVM Composite 140.9 - 140.9 140.9 0.92 0.65% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۳۳