کالایاب
شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0017
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

10,081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:01:46
1,407 (12.25%)
تغییر ۳ ماهه
2,196 (17.89%)
تغییر ۶ ماهه
3,648 (26.57%)
نوسان سالیانه

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10080.54 - 10080.54 10080.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۳:۰۱