شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:44:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

10,713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:34:17
908 (7.81%)
تغییر ۳ ماهه
2,057 (16.11%)
تغییر ۶ ماهه
2,798 (20.71%)
نوسان سالیانه

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 10712.61 - 10712.61 10712.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۴:۳۴