شاخص یاب
کاستاریکا
کاستاریکا

CRC/USD

0.0016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:44:08
0 (7.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Costa Rica Indice Accionario

11,548
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت 06:43:31
628 (5.16%)
تغییر ۳ ماهه
1,124 (8.87%)
تغییر ۶ ماهه
3,038 (20.83%)
نوسان سالیانه

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11547.89 - 11547.89 11547.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۴۳