کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

95,694
قیمت روز
19 (0.02%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:01:59
152 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
11,580 (13.77%)
تغییر ۶ ماهه
95,694 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,574
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:50
181 (13.02%)
تغییر ۳ ماهه
127 (8.76%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.55%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10973.47 - 10973.36 10973.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
COLCAP 1574.31 - 1572.48 1574.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
COLEQTY 1081 - 1078.74 1081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
COL General 12801.9 - 12793.68 12801.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱:۰۱
FTSE Colombia 5083.13 - 5083.13 5083.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲:۰۱