شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

99,116
قیمت روز
201 (0.2%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:02:10
15,002 (17.84%)
تغییر ۳ ماهه
14,608 (17.29%)
تغییر ۶ ماهه
99,116 (0.00%)
نوسان سالیانه

COL General

1,472
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:35:01
76 (5.45%)
تغییر ۳ ماهه
56 (3.69%)
تغییر ۶ ماهه
44 (2.87%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 10065.83 10063.4 10063.4 10065.83 2.23 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
COLCAP 1472.2 1477.76 1472.2 1477.76 0.08 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵
COLEQTY 1012.01 1007.38 1007.38 1012.01 4.87 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
COL General 12022.63 11980.44 11980.44 12022.63 45.98 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
FTSE Colombia 4637.98 - 4637.98 4637.98 7.43 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۰۴