کالایاب
شاخص یاب
کلمبیا
کلمبیا

پزوی کلمبیا / دلار

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 12:46:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

120,803
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 11:02:07
18,371 (17.93%)
تغییر ۳ ماهه
23,240 (23.82%)
تغییر ۶ ماهه
36,689 (43.62%)
نوسان سالیانه

COL General

1,505
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:02:15
16 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.80%)
تغییر ۶ ماهه
33 (2.17%)
نوسان سالیانه

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 11009.89 - 11009.89 11012.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
COLCAP 1505.29 - 1505.29 1510.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
COLEQTY 1041.33 - 1041.33 1044.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
COL General 12173.4 - 12173.4 12213.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۱:۰۲
FTSE Colombia 4887.88 - 4887.88 4887.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۳:۰۲