کالایاب
شاخص یاب
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1413
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:22:03
0 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.82%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

251
قیمت روز
1 (0.4%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
41 (19.52%)
تغییر ۳ ماهه
39 (18.40%)
تغییر ۶ ماهه
57 (29.38%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,312
قیمت روز
9 (0.28%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 14:32:26
107 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
240 (7.79%)
تغییر ۶ ماهه
399 (13.70%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 4953.32 4955.94 4916.91 4955.94 25.88 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
S&P/CITIC50 3497.55 - 3497.55 3497.55 9.96 0.29% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
S&P/CITIC300 3312.38 - 3312.38 3312.38 9.24 0.28% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۳۲
Shanghai SE A Share 3035.38 3035.93 3020.55 3035.93 14.69 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
Shanghai 2897.43 2897.97 2883.3 2897.97 13.99 0.49% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
SZSE Component 9362.55 9366.58 9328.33 9372.6 11.99 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۳۲
China A50 13657.52 13670.34 13567.01 13670.34 162.14 1.20% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲