کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 00:33:14
0 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.04%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,059
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸
ساعت 11:08:08
186 (3.55%)
تغییر ۳ ماهه
36 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
371 (6.84%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5058.88 - 5058.88 5058.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
IGPA General 25619.6 - 25582.31 25619.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱:۳۱