شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,400
قیمت روز
15 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:32:44
225 (4.34%)
تغییر ۳ ماهه
128 (2.43%)
تغییر ۶ ماهه
221 (3.93%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5399.83 5383.86 5383.86 5399.83 15.30 0.28% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
IGPA General 27299.02 27233.78 27233.78 27299.02 61.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲