شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت 16:07:15
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,059
قیمت روز
13 (0.26%)
تغییر روزانه
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:31:29
198 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
477 (8.62%)
تغییر ۶ ماهه
19 (0.37%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5058.73 - 5058.73 5058.73 13.10 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱
IGPA General 25712.27 - 25712.27 25712.27 48.77 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۳۱