کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 18:05:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,784
قیمت روز
14 (0.29%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:59
152 (3.09%)
تغییر ۳ ماهه
697 (12.71%)
تغییر ۶ ماهه
483 (9.17%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 4784.49 4784.29 4784.29 4797.67 13.95 0.29% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
IGPA General 24287.04 24281.71 24281.71 24331.98 50.47 0.21% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱