کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:02:37
105 (1.96%)
تغییر ۳ ماهه
139 (2.72%)
تغییر ۶ ماهه
428 (7.52%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 5261.71 - 5254.43 5275.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲
IGPA General 26654.85 - 26635.13 26726.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۳:۰۲