شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 17:23:17
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,810
قیمت روز
18 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:47
21 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
120 (2.43%)
تغییر ۶ ماهه
293 (5.74%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6271.29 - 6271.29 6280.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ساعت ۱:۰۴
IPSA Select 4810.05 4814.16 4747.6 4814.16 18.17 0.38% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
IGPA General 23988.04 24008.2 23710.9 24008.2 79.38 0.33% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱