شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7553
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 15:18:20
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.17%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

945
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 01:02:59
37 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
29 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
32 (3.49%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 944.88 - 944.88 945.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX Equity 16350.21 - 16350.21 16350.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۳۴
S&P/TSX MidCap 962.88 - 962.88 965.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX Venture 615.93 - 613.88 615.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۲:۰۵
S&P/TSX Small Cap 579.23 - 579.23 580.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۲
S&P/TSX 15838.24 - 15838.24 15861.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳