کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7577
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:41:15
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.45%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

989
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۳۹۸
ساعت 01:01:25
31 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
161 (19.40%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.53%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 988.75 - 988.75 989.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 17051.67 - 17051.67 17051.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۲:۳۱
S&P/TSX MidCap 994.75 - 993.94 994.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 592.57 - 591.08 592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 579.08 - 578.39 579.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۳۱
S&P/TSX 16525.43 - 16508.64 16548.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۱:۰۲