کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.752
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:40:05
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.60%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

973
قیمت روز
1 (0.13%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 19:32:04
5 (0.50%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.05%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 972.52 970.34 970.34 972.52 1.25 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
S&P/TSX Equity 16737.05 - 16737.05 16737.05 44.08 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۳:۰۲
S&P/TSX MidCap 984.75 983.08 983.03 984.75 1.26 0.13% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
S&P/TSX Venture 579.91 579.21 578.1 579.91 1.90 0.33% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
S&P/TSX Small Cap 580 579.34 578.7 580 0.46 0.08% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲
S&P/TSX 16287.58 16258.76 16234.79 16287.58 22.57 0.14% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۱۹:۳۲