کالایاب
شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (0.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

995
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:01:59
77 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
78 (8.46%)
تغییر ۶ ماهه
84 (9.17%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 995.29 - 994.82 995.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 17158.71 - 17158.71 17158.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۳:۰۱
S&P/TSX MidCap 995.32 - 994.53 995.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 609.21 - 608.28 609.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 581.83 - 581.57 581.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 16612.81 - 16598.29 16613.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۲