شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا
دلار کانادا / دلار
0.7543
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:27:38
7 (90.27%)
تغییر ۳ ماهه
7 (90.41%)
تغییر ۶ ماهه
7 (89.99%)
نوسان سالیانه
S&P/TSX MidCap
974
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 01:34:18
8,000 (89.15%)
تغییر ۳ ماهه
8,614 (89.84%)
تغییر ۶ ماهه
8,041 (89.20%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 973.88 - 973.54 974.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX Equity 17026.43 - 17026.43 17026.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۴
S&P/TSX MidCap 1023.94 - 1023.35 1023.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX Venture 756.24 - 756.24 757.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX Small Cap 650.67 - 649.14 650.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
S&P/TSX 16450.14 - 16336.74 16450.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۰۴