شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7472
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:31:09
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.82%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

879
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:03:24
70 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
86 (8.89%)
تغییر ۶ ماهه
78 (8.10%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 878.92 878.38 878.38 878.92 0.50 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Equity 15220.63 - 15220.63 15220.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۰۱
S&P/TSX MidCap 860.86 859.96 859.96 860.86 0.03 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Venture 555.38 555.14 555.14 555.39 0.87 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX Small Cap 525.23 524.89 524.89 525.23 0.64 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
S&P/TSX 14595.07 14591.5 14582.11 14601.21 2.51 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۴