شاخص یاب
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7634
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 22:43:25
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.24%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

900
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 23:05:54
75 (7.68%)
تغییر ۳ ماهه
18 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
40 (4.29%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 900.21 - 897.77 914.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Equity 15917.94 - 15917.94 15917.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۳۳
S&P/TSX MidCap 929.9 - 928.53 951.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Venture 638.22 - 637.27 660.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX Small Cap 582.64 - 581.5 593.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
S&P/TSX 15285.17 15108.85 15108.85 15285.17 20.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۳۵