شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7543
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:57:13
0 (0.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.25%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,016
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:01:46
58 (6.00%)
تغییر ۳ ماهه
40 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
110 (12.09%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1016.03 1017.83 1016.03 1017.83 0.80 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1015.75 1017.09 1015.75 1017.09 1.72 0.17% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 530.63 530.39 530.39 530.63 0.37 0.07% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 556.76 557.21 556.76 557.21 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 16957.99 16964.99 16957.99 16973.35 14.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱:۳۱