کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5723
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:09:19
0 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

576
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:02:29
8 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
34 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
87 (13.17%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.27 - 115.27 115.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
BGTR30 501.23 - 501.23 501.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۵:۳۱
BSE SOFIX 575.51 - 575.51 575.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۱۵:۰۲