شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5778
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 06:47:11
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 12:36:38
14 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
56 (8.80%)
تغییر ۶ ماهه
116 (16.71%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.27 - 115.27 115.27 0.14 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵
BGTR30 502.53 - 502.53 502.53 2.07 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۴:۳۵
BSE SOFIX 578.33 - 578.33 578.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۶