شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5623
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 08:46:04
0 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.99%)
نوسان سالیانه

BGBX40

561
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ آبان ۱۳۹۸
ساعت 16:31:50
23 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
11 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
48 (7.82%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 109.68 - 109.68 109.68 0.29 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۰۱
BGTR30 497.9 - 497.9 497.9 1.48 0.30% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۰۱
BSE SOFIX 560.59 - 560.59 560.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱