کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2484
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:28:04
0 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 16:02:07
22 (18.03%)
تغییر ۳ ماهه
26 (22.03%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,592
قیمت روز
109 (0.66%)
تغییر روزانه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 01:31:59
932 (5.95%)
تغییر ۳ ماهه
397 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
3,804 (29.75%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 16591.82 16583.33 16575.16 16591.82 109.44 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 21888.53 21874.83 21865.5 21888.53 143.31 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 42549.02 42518.02 42506.34 42549.02 263.09 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 2293.61 2289.17 2287.45 2293.61 13.67 0.60% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 3975.73 3972.88 3971.57 3975.73 24.52 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 1940.19 1939.18 1938.67 1940.19 12.03 0.62% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 101201.9 101124.43 101078.65 101201.9 665.02 0.66% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۱