شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.27
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 22:43:25
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
6 (5.50%)
تغییر ۳ ماهه
115 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

14,160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۳۹۷
ساعت 23:05:54
942 (7.13%)
تغییر ۳ ماهه
190 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
1,398 (10.95%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14159.52 - 14081.5 14334.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Tag Along 17898.69 - 17799.48 18097.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Brazil Index 34850.52 - 34661.64 35255.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Small Cap Index 1613.62 - 1606.18 1628.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Brazil broad-Based 3229.55 - 3212.26 3265.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Mid-Large Cap Index 1615.29 - 1606.55 1634.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۲۳:۰۵
Bovespa 85300.03 84672.94 84672.94 85300.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۳۵