کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.26
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:20:14
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

129
قیمت روز
8 (6.61%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 17:01:50
9 (7.50%)
تغییر ۳ ماهه
14 (12.17%)
تغییر ۶ ماهه
16 (14.16%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,601
قیمت روز
64 (0.39%)
تغییر روزانه
۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت 18:03:12
844 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
2,468 (17.46%)
تغییر ۶ ماهه
4,729 (39.84%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 16600.62 16555.32 16554.53 16876.09 63.73 0.39% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Tag Along 21481.6 21423.65 21421.43 21836.73 80.32 0.38% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Brazil Index 41885.58 41766.78 41766.78 42567.72 167.19 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Small Cap Index 2105.68 2100.39 2097.13 2139.59 6.89 0.33% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Brazil broad-Based 3900.07 3888.93 3888.93 3962.23 15.51 0.40% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Mid-Large Cap Index 1922.89 1917.3 1917.22 1953.49 7.85 0.41% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۰۳
Bovespa 100873.65 100873.86 100062.54 102062.33 754.39 0.75% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۸:۲۰