شاخص یاب
برزیل برزیل
برزیل
برزیل
رئال برزیل / دلار
0.2643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۷
ساعت 15:27:38
3 (91.25%)
تغییر ۳ ماهه
3 (91.18%)
تغییر ۶ ماهه
3 (91.17%)
نوسان سالیانه
طلای 18 عیار
114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:26
114 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
114 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
114 (0.00%)
نوسان سالیانه
Tag Along
11,807
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۳۹۷
ساعت 01:34:18
129,793 (91.66%)
تغییر ۳ ماهه
113,854 (90.60%)
تغییر ۶ ماهه
90,353 (88.44%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 11807.17 - 11790.11 11824.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Tag Along 14744.01 - 14721.44 14762.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Brazil Index 29141.34 - 29096.38 29176.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Small Cap Index 1486.25 - 1480.87 1486.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Brazil broad-Based 2709.6 - 2705.24 2712.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Mid-Large Cap Index 1337.98 - 1335.96 1339.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۳۴
Bovespa 70640.65 - 70474.23 70740.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۱:۰۴