شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2574
قیمت روز
0 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:12:27
0 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (16.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

110
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:01:15
3 (2.65%)
تغییر ۳ ماهه
110 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
110 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

12,941
قیمت روز
138 (1.07%)
تغییر روزانه
۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:03:14
902 (6.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,192 (8.43%)
تغییر ۶ ماهه
1,474 (12.85%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 12941.06 12940.99 12888.66 13178.8 138.03 1.07% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Tag Along 16172.17 16160.19 16111.05 16454.37 159.88 0.99% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Brazil Index 31866.56 31841.48 31738.24 32412.49 305.34 0.96% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Small Cap Index 1568.57 1569.04 1564.66 1591.82 12.90 0.82% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Brazil broad-Based 2959.8 2957.52 2947.97 3009.87 27.82 0.94% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Mid-Large Cap Index 1468.37 1468.21 1462.22 1493.64 14.02 0.95% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۰۳
Bovespa 77537.65 77539.06 76853.61 78702.8 1117.34 1.44% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۲۱:۱۳