کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2547
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:32:11
0 (4.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

119
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:07
4 (3.48%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.48%)
تغییر ۶ ماهه
119 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,687
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:31:54
225 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
1,595 (11.32%)
تغییر ۶ ماهه
1,355 (9.46%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 15686.5 - 15671.46 15726.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 20123.07 - 20108.97 20168.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 39268.1 - 39232.76 39358.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 1923.49 - 1922.33 1925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 3653.3 - 3649.75 3661.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 1808.35 - 1806.53 1812.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 94578.26 - 94425.03 94788.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۰۲