شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2553
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 01:30:15
0 (6.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

14,552
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:33:20
1,892 (14.94%)
تغییر ۳ ماهه
2,810 (23.94%)
تغییر ۶ ماهه
2,414 (19.89%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 14551.51 14500.14 14500.14 14551.51 0.46 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Tag Along 18618 18551.6 18551.6 18618 9.84 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Brazil Index 36228.65 36102.22 36102.22 36228.65 9.86 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Small Cap Index 1763.06 1758.83 1758.83 1763.06 2.51 0.14% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Brazil broad-Based 3366.74 3355.15 3355.15 3366.74 1.40 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Mid-Large Cap Index 1672.85 1666.83 1666.83 1672.85 0.46 0.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Bovespa 87449.5 87139.08 87139.08 87449.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۴