شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2702
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (1.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

116
قیمت روز
1 (0.86%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
1 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
6 (5.45%)
تغییر ۶ ماهه
116 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,188
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:32:44
1,400 (9.47%)
تغییر ۳ ماهه
3,462 (27.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,995 (14.05%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 16188.07 - 16181.91 16188.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Tag Along 20716.53 - 20699.79 20716.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Brazil Index 40456.76 - 40435.57 40456.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Small Cap Index 1955.89 - 1955.89 1955.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Brazil broad-Based 3760.32 - 3758.66 3760.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Mid-Large Cap Index 1865.42 - 1864.47 1865.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Bovespa 97525.91 - 97482.89 97525.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۰:۰۶