شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2408
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 02:03:12
0 (4.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

144
قیمت روز
1 (0.69%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
3 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
23 (19.01%)
تغییر ۶ ماهه
29 (25.22%)
نوسان سالیانه

Tag Along

17,760
قیمت روز
40 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 01:31:40
991 (5.91%)
تغییر ۳ ماهه
2,179 (13.99%)
تغییر ۶ ماهه
3,600 (25.43%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 17759.91 17733.86 17733.86 17759.91 39.59 0.22% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 23684.85 23650.78 23647.25 23684.85 60.03 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 45385 45319.56 45310.99 45385 113.56 0.25% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 2429.19 2428.19 2427.98 2429.19 4.54 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 4246.56 4240.28 4239.54 4246.56 10.87 0.26% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 2074.99 2071.62 2071.22 2074.99 5.52 0.27% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 108367.44 108212.68 108211.51 108367.44 205.82 0.19% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱