شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5738
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 722.49 - 722.49 722.49 0.16 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 10 672.97 - 672.97 672.97 3.69 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 30 1142.1 - 1142.1 1142.1 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۰:۳۳