کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5651
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 04:26:04
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.33%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 595.79 - 595.79 595.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Sarajevo 10 816.43 - 816.43 816.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Sarajevo 30 1274.82 - 1274.82 1274.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۳۱