شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5742
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 15:47:08
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.66%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 566.66 - 566.66 566.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 10 639.79 - 639.79 639.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Sarajevo 30 1140.43 - 1140.43 1140.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۳۳