کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5799
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۳۹۸
ساعت 04:42:06
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.24%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 617.22 - 617.22 617.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۳۱
Sarajevo 10 735.93 - 735.93 735.93 0.80 0.11% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳
Sarajevo 30 1184.06 - 1184.06 1184.06 0.13 0.01% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۷:۳۳