کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5724
قیمت روز
0 (0.45%)
تغییر روزانه
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:12
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 692.96 - 692.96 692.96 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Sarajevo 10 771.4 - 771.4 771.4 1.41 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Sarajevo 30 1221.78 - 1221.78 1221.78 1.24 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۱:۳۱