کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,806
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 07:02:34
52 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
34 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
358 (3.52%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5385.64 - 5357.14 5387.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 GR 9805.8 - 9773.32 9805.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
BEL Small 13242.92 - 13242.92 13357.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 Net Return 7519.78 - 7519.78 7639.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
BEL 20 3498.39 - 3467.7 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳