کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,501
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:01:58
1,007 (10.61%)
تغییر ۳ ماهه
773 (7.94%)
تغییر ۶ ماهه
227 (2.21%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5451.04 - 5443.52 5456.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 GR 10500.73 - 10495.99 10522.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL Small 14188.94 - 14173.04 14234.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 Net Return 8110.76 - 8107.1 8127.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 3852.3 - 3819.7 3865.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ساعت ۲۱:۰۲