شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,941
قیمت روز
85 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت 21:01:47
1,113 (11.32%)
تغییر ۳ ماهه
1,216 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
1,399 (14.66%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5997.92 6000.74 5991.99 6004.53 0.56 0.01% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 GR 10941.41 10954.02 10871.94 10954.02 84.79 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BEL Small 13515.64 13525.58 13467.64 13579.67 28.29 0.21% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 Net Return 8387.39 8397.06 8334.14 8397.06 65.00 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 3898.48 3903 3875.3 3903 30.21 0.78% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱