شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,772
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:35:34
456 (4.90%)
تغییر ۳ ماهه
444 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
571 (5.52%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5101.66 - 5101.66 5137.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 GR 9771.68 - 9730.54 9790.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL Small 13432.74 - 13378.41 13432.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 Net Return 7547.84 - 7516.07 7562.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 3585.48 - 3569.3 3593.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۰:۴۲