کالایاب
شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,777
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:33
71 (0.73%)
تغییر ۳ ماهه
1,036 (11.86%)
تغییر ۶ ماهه
208 (2.08%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 5251.46 - 5251.46 5262.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 GR 9777.03 - 9776.12 9808.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BEL Small 13282.49 - 13282.49 13352.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 Net Return 7501 - 7500.3 7525.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۱:۰۳
BEL 20 3498.32 - 3495.6 3530.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۴۲