شاخص یاب
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,215
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 21:04:10
795 (7.94%)
تغییر ۳ ماهه
1,015 (9.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,261 (12.03%)
نوسان سالیانه

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 4726.11 - 4689.58 4729.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 GR 9215.12 - 9106.61 9223.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL Small 13202.31 - 13179.67 13266.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 Net Return 7119.86 - 7036.02 7125.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۱:۰۴
BEL 20 3384.29 - 3341.3 3401.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۴۲