شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0.85%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:10
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,656
قیمت روز
9 (0.34%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 20:02:04
246 (10.21%)
تغییر ۳ ماهه
85 (3.31%)
تغییر ۶ ماهه
2,656 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,995
قیمت روز
8 (0.38%)
تغییر روزانه
۳۰ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 13:07:40
142 (7.66%)
تغییر ۳ ماهه
57 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
194 (8.86%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1995 1992.09 1984.11 1995 7.61 0.38% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
DSE Broad 5735.92 5735.9 5716.85 5735.92 11.40 0.20% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷