شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,476
قیمت روز
1 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ساعت 12:01:41
84 (3.51%)
تغییر ۳ ماهه
133 (5.10%)
تغییر ۶ ماهه
2,476 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:34:19
76 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
114 (5.84%)
تغییر ۶ ماهه
403 (17.95%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1843.77 - 1843.08 1844.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴
DSE Broad 5251.01 - 5251.01 5269.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۳۴